12 grudnia 2021 roku (niedziela), w przeddzień 40. rocznicy stanu wojennego wspólnie z suwalskimi działaczami opozycji antykomunistycznej lat ’80, działaczami Oddziału NSZZ „Solidarność” oraz przedstawicielami współpracujących instytucji publicznych zorganizowaliśmy w Suwałkach spotkanie upamiętniające tamten czas „hańby domowej”, gdy junta gen. W. Jaruzelskiego wydała wojnę własnemu narodowi, aby zdławić dążenie Polaków do wolności.

Obchody rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny, działaczy antykomunistycznych lat ’80 oraz ofiar stanu wojennego w Konkatedrze p.w. św. Aleksandra w Suwałkach. Następnie ksiądz proboszcz dr Antoni Skowroński odmówił modlitwę w intencji pomordowanych w stanie wojennym pod obeliskiem poświęconym bł. Księdzu Jerzemu Popiełuszko, gdzie złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. Kolejnym punktem obchodów był Dąb Wolności w Parku im. Konstytucji 3 Maja. Po wystąpieniach okolicznościowych – moim oraz przewodniczącego Zarządu regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” Józefa Mozolewskiego również złożyliśmy wiązanki kwiatów.

Kolejną częścią upamiętnienia 40. rocznicy stanu wojennego była konferencja historyczna, która odbyła się w sali konferencyjnej Archiwum Państwowego w Suwałkach.

Podczas swoich wystąpień podkreśliłem determinację działaczy „Solidarności” i innych organizacji antykomunistycznej opozycji w dążeniu do wolności i niepodległości. Przypomniałem także dramatyczne wydarzenia, które nastąpiły po tym, jak wspierana przez Związek Sowiecki i działająca w celu utrzymania jego dalszej dominacji nad Polską, ale i swojej władzy, komunistyczna junta wojskowa gen. W. Jaruzelskiego wydała wojnę ruchowi „Solidarność” i polskiemu narodowi.

„W sierpniu 1980 roku „Solidarność” upomniała się „o chleb i wolność, i nową Polskę” – mówiłem m.in. w swoim przemówieniu pod Dębem Wolności i podczas konferencji w Archiwum Państwowym. Jak wielkie było dążenie Polaków do wolności i niepodległości, świadczy to, że  w krótkim czasie „Solidarność” liczyła już ponad 10 mln członków. Stan wojenny zahamował ten marsz ku wolności na prawie całą dekadę, ale nie zdołał zabić pragnienia i ducha wolności, bo polski naród nigdy nie poddał się w całych swoich dziejach jarzmu niewoli. Mimo że data wprowadzenia stanu wojennego i to, co nastąpiło potem to niechlubny okres naszej historii, że to czas „hańby domowej” powinniśmy o nim pamiętać i powinien on stanowić dla wszystkich przestrogę. Naszą powinnością jest też wdzięczna pamięć i szacunek należne ofiarom stanu wojennego, internowanym, aresztowanym, więzionym i represjonowanym, wyrzuconym za granicę Kraju z biletem w jedną stronę i bez prawa powrotu za walkę z komunistycznym zniewoleniem, za świadectwo „postawy wyprostowanej” w czasach totalitarnych szykan i represji”.

Wyrażam wdzięczność wszystkim Członkom Komitetu Organizacyjnego 40. rocznicy stanu wojennego oraz wszystkim Uczestnikom rocznicowych obchodów. Szczególne podziękowanie kieruję do młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, Pana Prof. Marka Urbanowicza, Pani Dyrektor Doroty Jabłońskiej oraz uczniów II i III LO w Suwałkach za głęboki w swojej treści program artystyczno – patriotyczny, którego mogliśmy wysłuchać i który mogliśmy przeżyć przed rozpoczęciem konferencji w Archiwum Państwowym.

Komitet Organizacyjny 40. rocznicy stanu wojennego, któremu miałem zaszczyt przewodniczyć składał się z następujących osób:

 1. Grzegorz Wilczyński – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
  w Suwałkach, działacz antykomunistycznej opozycji lat 80 – tych, więzień polityczny stanu wojennego
 2. Weronika Merecka – emerytka, nauczycielka, działaczka antykomunistycznej opozycji
  i NSZZ „Solidarność” w latach 1980 – 1981, internowana w stanie wojennym
 3. Romuald Łanczkowski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, działacz NSZZ „Solidarność” w latach 1980 – 1981, internowany w stanie wojennym, emigrant polityczny
 4. Krystyna Zdun – emerytka, działaczka NSZZ „Solidarność” w latach 1980 – 1981, internowana w stanie wojennym
 5. Maciej Butkiewicz – uczestnik strajku w Stoczni Gdyńskiej, redaktor niezależnego
  pisma suwalskiej młodzieży „Ława” w latach 1980 – 1981, internowany w stanie wojennym, emigrant polityczny
 6. Ryszard Żukowski – nauczyciel matematyk, menadżer, działacz antykomunistycznej opozycji lat 80 – tych, internowany w stanie wojennym, więzień polityczny stanu wojennego
 7. Jan Żukowski – nauczyciel matematyk, działacz antykomunistycznej opozycji
  lat 80 – tych, współpracownik niezależnego pisma suwalskiej młodzieży „Ława”
  w latach 1980 – 1981
 8. Cezary Seredyński – działacz antykomunistycznej opozycji lat 80 – tych,
  syn ś.p. Aleksandra Seredyńskiego, zasłużonego działacza „Solidarności”
 9. Janusz Skowroński – strażnik miejski, działacz antykomunistycznej opozycji lat 80 – tych
 10. Jan Warakomski – emeryt, działacz antykomunistycznej opozycji lat 80 – tych
 11. Andrzej Widliński – teolog, działacz antykomunistycznej opozycji lat 80 – tych
 12. Andrzej Tylenda – Wicedyrektor Biblioteki KUL, redaktor niezależnego pisma
  suwalskiej młodzieży „Ława” w latach 1980 – 1981, internowany w stanie wojennym
 13. Bożena Anuszkiewicz – Przewodnicząca Oddziału NSZZ „Solidarność” w Suwałkach
 14. Bogdan Bezdziecki – Wiceprzewodniczący Oddziału NSZZ „Solidarność” w Suwałkach, radny Rady Miejskiej w Suwałkach
 15. Witold Kowalewski – Starosta Suwalski
 16. Jacek Juszkiewicz – Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości
  Rady Miejskiej w Suwałkach
 17. Jarosław Schabieński – Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk
  i Męczeństwa IPN w Białymstoku, radny Rady Miejskiej w Suwałkach
 18. ppłk Jarosław Kowalewski – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Suwałkach,
  radny Rady Miejskiej w Suwałkach
 19. Piotr Rydzewski – Komendant Północno–Wschodniej Chorągwi Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
 20. Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, działacz antykomunistycznej opozycji lat 80 – tych

galeria zdjęć:

relacje medialne:

http://dwutygodniksuwalski.pl/40-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego/

https://wspolczesna.pl/suwalki-suwalczanie-pamietaja-o-stanie-wojennym-13-grudnia/ar/c1-15951109

https://bialystok.tvp.pl/57415094/suwalskie-obchody-40-rocznicy-wprowadzenia-stanu-wojennego-w-polsce

„Gen Targowicy” nie daje o sobie zapomnieć. Obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Suwałkach