31 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) wraz z Małżonką uczestniczyłem w uroczystościach 40. rocznicy powstanie i działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, które odbyły się w Suwałkach.

Rozpoczęły się one Mszą Św. w intencji Ojczyzny i NSZZ „Solidarność” w Konkatedrze pw. św. Aleksandra w Suwałkach. Następnie wraz z zebranymi uroczystości przeszliśmy pod Dąb Wolności w Parku im. Konstytucji 3 Maja, gdzie złożyliśmy kwiaty. Wygłoszone zostały również okolicznościowe przemówienia.

Należy zdać pytanie, czy zwycięstwo Solidarności zostało dobrze wykorzystane i należycie docenione przez nas samych i przez społeczność międzynarodową. Trzeba było czekać 30 lat, zanim kanclerz Niemiec przyznała, że Solidarność przyczyniła się do upadku Muru Berlińskiego. Za mało o tym mówimy, za mało mówi o tym Europa. Musimy zrobić wszystko, aby miejsce Solidarności w dziejach Europy zostało odpowiednio docenione – powiedziałem m.in.

Zwróciłem się również do uczestniczącego w obchodach Ministra Edukacji Narodowej Pana Dariusza Piontkowskiego, aby w polskich szkołach zorganizować nauczanie historii w sposób umożliwiający zrozumienie przez młodzież przyczynowo- skutkowych ciągów zdarzeń dziejowych i bohaterstwa kolejnych pokoleń w zmaganiach o niepodległość w myśl słów poety: Walka o wolność, gdy się raz zaczyna, z ojca krwią spada dziedzictwem na syna.

W obchodach uczestniczył m.in. Minister Edukacji Narodowej – Pan Dariusz Piontkowski.

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/49661035/40lecie-nszz-solidarnosc-uroczystosci-w-suwalkach

http://www.powiat.suwalski.pl/kat/aktualnosci/40-rocznica-podpisania-porozumien-sierpniowych#

https://suwalki.naszemiasto.pl/40-rocznica-powstania-nszz-solidarnosc-w-suwalkach/ar/c1-7875101

https://www.suwalki24.pl/article/1,obchody-40-rocznicy-powstania-solidarnosci-w-suwalkach