30 sierpnia 2020 roku (niedziela) uczestniczyłem w obchodach 40. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” zorganizowanych przez Zarząd Regionu Podlaskiego.

W pierwszej części uroczystości odbyło się poświęcenie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej przed budynkiem Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” w Białymstoku. Aktu poświęcenia tablicy dokonali duchowni kościoła rzymskokatolickiego oraz prawosławnego.

Dr Jarosław Schabieński, Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, inicjator powstania tablicy okolicznościowej zaznaczył, że „Solidarność” wyrażała i wyraża dążenie do godności i wolności oraz biblijne wezwanie „jeden drugiego brzemiona noście”. Jak dodał, IPN jest od początku swojego funkcjonowania instytucją związaną z ideą ruchu wolnościowego.

 Ta tablica jest przygotowana wspólnie z Zarządem Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”. Jest ona wyrazem naszego hołdu. Tak jak jest tam napisane dla tych wszystkich, którzy swoje zdrowie, którzy swoje życie poświęcili wielkiej idei „Solidarności”. Liczymy, że ta idea będzie się rozwijać oraz że będziemy solidarni. To jest rzecz dla nas ważna. Dziękujemy bardzo – powiedział m. in. dr Jarosław Schabieński.

Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” Józef Mozolewski podziękował wszystkim obecnym za przybycie oraz przybliżył uczestnikom historię Związku, z którym utożsamiali się Polacy walczący o godne życie i wolność.

Dalsza część obchodów miała miejsce w Sanktuarium w Świętej Wodzie. Mszy Świętej, w której wziąłem udział, przewodniczył Arcybiskup Senior Edward Ozorowski. Związkowcy dziękowali Panu Bogu za dar istnienia „Solidarności” jako ruchu, który dał ludziom odwagę w walce o lepszy byt oraz wolną Ojczyznę. Wyraził to w swoim wystąpieniu Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” Pan Józef Mozolewski.

Relacje medialne:

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/188571

https://podlaskie24.pl/artykul/wydarzenia/40-rocznica-powstania-nszz-solidarnosc/

http://www.bialystokonline.pl/mija-40-lat-od-powstania-solidarnosci,artykul,119669,1,1.html

https://bialystok.naszemiasto.pl/slynne-obiekty-na-swiecie-podswietlone-na-bialo-czerwono-z/ar/c1-7874851

https://bialystok.tvp.pl/49646681/porozumienia-wolnosci

https://www.tvp.info/49649088/40-rocznica-powstania-nszz-solidarnosc