26 maja 2014 roku uczestniczyłem wraz z żoną w uroczystości dziękczynienia za 40-lat kapłańskiej służby Księdza Prałata Lecha Łuby,Proboszcza Parafii pw. Św. Kazimierza Królewicza w Suwałkach. Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą sprawowaną przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Jerzego Mazura w intencji Jubilata,podczas której młodzież przyjęła sakrament Bierzmowania. Po skończonej Eucharystii wszyscy zgromadzeni udali się na okolicznościowe spotkanie do Zespołu Szkół nr 10. Pogratulowałem Czcigodnemu Księdzu Prałatowi rubinowego jubileuszu kapłańskiej posługi w służbie Bogu,Ojczyźnie i ludziom. Podkreśliłem,że kapłaństwo Księdza Prałata Lecha Łuby to kapłaństwo odważne,zaangażowane,które do głoszenia Ewangelii Chrystusa wykorzystuje nowoczesne formy i środki przekazu. O dorobku pracy duszpasterskiej Księdza Prałata świadczą także dzieła materialne,wśród których największym jest wzniesiona wspólnym trudem wraz z parafianami Świątynia.