13 grudnia 2016 roku w Suwałkach zorganizowano obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Rozpoczęły się one Mszą Świętą w Kościele Konkatedralnym pw. św. Aleksandra w Suwałkach w intencji ofiar stanu wojennego. Po zakończonej Eucharystii zgromadzeni udali się pod pomnik poświęcony błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce,gdzie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Okolicznościowe przemówienie do zebranych skierował Pan Zdzisław Koncewicz – Przewodniczący Rady Oddziału w Suwałkach Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”.

Podczas uroczystości reprezentowała mnie moja Żona Lilianna Anna Zielińska.

Relacje medialne:

foto

foto

foto