9 października 2021 roku (sobota) uczestniczyłem w uroczystych obchodach 30 – lecia Gminy Zambrów, która powstała w 1991 roku po podziale Miasta i Gminy Zambrów na dwie odrębne jednostki administracyjne.

Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia i medale osobom, które zasłużyły się swoją działalnością dla rozwoju Gminy Zambrów i poprawy życia jej mieszkańców. Przemawiając do zgromadzonych uczestników gali podziękowałem wszystkim, którzy przez minionych 30 lat tę Gminę tworzyli, rozwijali i umacniali jej wspólnotę samorządową. Nawiązując do zaprezentowanych materiałów promocyjnych powiedziałem, że aby dobrze służyć swojej społeczności lokalnej, trzeba się z nią utożsamiać, związać z nią na trwałe swoje losy oraz darzyć ją miłością tak jak kocha się swoją ojcowiznę. Korzystając z okazji podziękowałem także Wójtowi Gminy Jarosławowi Kosowi za współpracę na rzecz rozwoju Gminy Zambrów.

Galeria:

Relacje medialne:

30-lecie gminy Zambrów

https://bialystok.tvp.pl/56298594/30lecie-gminy-zambrow

Uroczyste obchody 30-lecia Gminy Zambrów (foto, wideo)