20 października 2016 roku odbyły się obchody 30-lecia działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach. Obchody jubileuszowe rozpoczęły się uroczystym otwarciem nowo wybudowanej suszarni osadów ściekowych,która jest najbardziej widocznym elementem składowym programu modernizacyjnego wdrożonego przez przedsiębiorstwo. Program modernizacyjny miał za zadanie dostosowanie gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków do przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska,ograniczenie uciążliwości oddziaływania oczyszczalni ścieków na przyległe tereny,poprawę stanu środowiska naturalnego,objęcie siecią wodociągowo-kanalizacyjną większej liczby mieszkańców Suwałk,poprawę atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej miasta oraz pośrednio stworzenie warunków stymulujących rozwój gospodarczy. Zgromadzeni goście mogli zapoznać się z zakresem wdrożonych inwestycji oraz pracą oczyszczalni ścieków,a zwłaszcza suszarni odpadów ściekowych,która produkuje nawóz wykorzystywany w rolnictwie.

W moim imieniu w uroczystości wziął udział mój asystent Robert Wagner.

Relacje medialne:

foto

foto