3 listopada 2021 roku (środa) wziąłem udział w konferencji „Przyjazna komunikacja to poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” zorganizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach w auli Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach nad którą  sprawowałem patronat.

 Podczas mojego wystąpienia przywołałem treść słowa wstępnego skierowanego do uczestników konferencji,  które zostało zamieszczone w materiałach konferencyjnych.

Dziękuję Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach Panu Grzegorzowi Wilczyńskiemu za inicjatywę zorganizowania konferencji pod znamiennym tytułem „Przyjazna komunikacja to poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Dziękuję także Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda Szczepanika w Suwałkach oraz Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej za merytoryczne i organizacyjne wsparcie tej konferencji. Z satysfakcją objąłem ją jako Poseł Rzeczypospolitej Polskiej i Przewodniczący Podlaskiego Zespołu Parlamentarnego swoim patronatem. Tematy poszczególnych wystąpień i nazwiska referentów dają gwarancję, że problematyka przewidziana w programie spotkania zostanie przedstawiona w sposób wyczerpujący i wszechstronny.

Signum temporis naszej epoki jest niewątpliwie informatyzacja niemal wszystkich dziedzin życia i zastępowanie wielu czynności fizycznych działaniami z wykorzystaniem sieci internetowej. Mimo to nie słabnie powszechna potrzeba przemieszczania się na mniejsze i większe odległości, aby dotrzeć do miejsc, do których wzywają nas różne sprawy.

Przyjazna komunikacja to dobre drogi, sprawne, nowoczesne i wygodne środki transportu, racjonalne zasady ruchu drogowego i ich przestrzeganie, czytelne oznakowanie dróg, właściwe zachowania kierowców, ich wzajemny, nieegoistyczny stosunek do siebie, czas i komfort podróży, a  zwłaszcza jej bezpieczeństwo.

Przyjazna komunikacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego to także lepsza jakość naszego codziennego życia. Wszak wciąż gdzieś musimy jechać – do pracy, do szkoły, po zakupy, do kościoła, z  wizytą do znajomych, do teatru, na urlop i w wielu innych celach. Drogi również łączą ludzi, a ich brak nas od siebie nie tylko w przenośni, ale i dosłownie oddala. Dlatego władze publiczne, a przede wszystkim rząd i samorządy powinny dbać o ciągłą poprawę rozwiązań komunikacyjnych. Na pierwsze miejsce w tym kontekście wysuwa się budowa i modernizacja dróg, od autostrad i dróg ekspresowych, przez drogi krajowe i wojewódzkie do dróg lokalnych, powiatowych i gminnych. Służy temu wsparcie finansowe, jakiego w ostatnim czasie udziela polski rząd jednostkom samorządu terytorialnego w  ramach programów rządowych: Programu Rozwoju Dróg Samorządowych czy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jak ogromne są wciąż potrzeby w tej dziedzinie, świadczy to, że wśród zadań, które otrzymają dofinansowanie w pierwszej edycji Polskiego Ładu, z ogólnej sumy 23 mld zł na inwestycje drogowe przyznana została kwota ponad 11 mld zł.

Mamy coraz lepsze i szybsze samochody, potrzebujemy bezpieczniejszych dróg. Wspomniane działania przynoszą w tej dziedzinie coraz większe efekty.

Dogodniejsza komunikacja – drogowa, kolejowa, lotnicza ma oczywisty wpływ na rozwój gospodarczy Regionu i na decyzje życiowe młodych ludzi. Dobrze więc, że w tematyce konferencji zostały uwzględnione i te zagadnienia.

Życzę jak najlepszych efektów wspólnego namysłu nad znaczeniem przyjaznej komunikacji dla bezpieczeństwa i jakości życia obywateli, mieszkańców Suwalszczyzny i województwa podlaskiego. Oczekujemy wniosków, które będą mogły być wspólnym wysiłkiem realizowane.”.

Patronat nad konferencją organizowaną przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach objął również Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki.

galeria zdjęć:

relacje medialne:

https://www.ssse.com.pl/aktualnosci-pl/1436-konferencja-pt-przyjazna-komunikacja-to-poprawa-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego.html

https://www.prawodrogowe.pl/informacje/przeglad-prasy/przyjazna-komunikacja-to-poprawa-brd-mowiono-w-word-suwalki

https://www.suwalki24.pl/article/1,komunikacja_transport_logistyka_i_nowoczesne_technologie_konferencja_w_puz_zdjecia

https://bialystok.tvp.pl/56738507/konferencja-na-temat-drogi-ekspresowej-suwalkiaugustowbialystok

http://dwutygodniksuwalski.pl/kiedy-ekspresowka-do-bialegostoku/

https://wkusuwalki.wp.mil.pl/pl/articlesaktualnosci-2021/wku-i-word-w-suwalkach-razem-dla-bezpieczenstwa/

Komunikacja, transport, logistyka i nowoczesne technologie

https://www.puz.suwalki.pl/student/komunikacja-transport-logistyka-i-nowoczesne-technologie,art2425/