2 czerwca 2015 roku na zaproszenie Wójta Gminy Jana Racisa i Przewodniczącego Rady Gminy Grzegorza Boniszewskiego uczestniczyłem w uroczystych obchodach 25-lecia Samorządu Gminy Rutka-Tartak. Rozpoczęły się one od Mszy Św. w intencji samorządowców i mieszkańców gminy w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rutce-Tartak. Podczas uroczystej sesji Rady Gminy Rutka-Tartak w Gminnym Ośrodku Kultury radnym wszystkich kadencji,sołtysom innym osobom związanym z samorządem Gminy Rutka – Tartak,a także zaproszonym gościom zostały wręczone pamiątkowe medale. Znalazłem się wśród osób uhonorowanych takim okolicznościowym medalem. W swoim wystąpieniu podkreśliłem rolę i znaczenie samorządu terytorialnego dla demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego,wskazując na niewątpliwe osiągnięcia polskiej samorządności w ostatnim ćwierćwieczu,zaznaczając jednocześnie,że doświadczenie minionych 25 lat pozwala także na sformułowanie wniosków dotyczących pożądanej korekty ustrojowej naszego systemu samorządowego. Pogratulowałem Wójtowi Gminy Panu Janowi Racisowi,który pełni tę funkcję nieprzerwanie od 25 lat,wszystkim radnym,pracownikom samorządowym i mieszkańcom Gminy dużych zmian na lepsze,jakie zaszły po 1990 roku na jej terenie dzięki aktywności i przedsiębiorczości Wójta,Radnych i wszystkich osób,które ich wspierały w dziele modernizacji infrastruktury gminnej i podnoszenia jakości życia mieszkańców.

foto

foto

foto

foto

foto

foto