24 września 2016 roku uczestniczyłem w uroczystych obchodach 25-lecia powstania samorządu gminy Zambrów. Rozpoczęły się one Mszą Świętą pod przewodnictwem Biskupa Seniora Diecezji Łomżyńskiej Stanisława Stefanka,która odbyła się w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie. Podczas Eucharystii Ksiądz Biskup poświęcił nowy sztandar gminy Zambrów. Druga część obchodów odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie. Przewodniczący Rady Gminy Zambrów Pan Piotr Tyszka przekazał sztandar Gminy na ręce Wójta Gminy Zambrów Pana Jarosława Kosa. Następnie,obok innych gości i fundatorów,przybiłem do sztandaru pamiątkową tabliczkę.

W swoim wystąpieniu nawiązałem do obchodzonego nie tak dawno,bo 27 maja 2015 roku,25-lecia działalności odrodzonego polskiego samorządu terytorialnego. Podkreśliłem,że uroczystość zambrowska w połączeniu z ubiegłorocznym jubileuszem stanowią doskonały punkt wyjścia do refleksji nad tym,co udało się przez ten czas osiągnąć w dziedzinie samorządności oraz co należy jeszcze zrealizować w przyszłości. Moment odradzania się na nowo polskiej samorządności był niezwykle ważnym czasem dla Polski,czasem budowy niepodległego i demokratycznego państwa oraz społeczeństwa obywatelskiego. Odrzucając i pokonując totalitarny system komunistyczny przejęliśmy odpowiedzialność za ład społeczny w naszej Ojczyźnie i jej losy,tak w wymiarze państwowym,jak w odniesieniu do wspólnot lokalnych. Jest dziś oczywiste,że bez samorządu nie byłoby ani wolności,ani demokracji. Aktywność samorządowa oznaczała wyzwolenie wielkiego potencjału społecznej energii. To dzięki niej w znacznej mierze Polska tak bardzo się w tym czasie zmieniła.
Podziękowałem wszystkim,którzy przyczyniali się i wciąż przyczyniają do kształtowania i rozwoju samorządności,zaangażowania w działalność na rzecz dobra wspólnego w gminie Zambrów oraz podnoszenia jakości życia jej mieszkańców – radnym i wójtom kolejnych kadencji,byłym członkom Zarządu Gminy oraz pracownikom gminnego Urzędu. Podczas gali zostały wyróżnione osoby zasłużone dla Gminy. Otrzymały one medale Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za Długoletnią Służbę” oraz odznaczenia „Zasłużony dla Gminy Zambrów”.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto