4 czerwca 2014 roku uczestniczyłem w uroczystych obchodach 20-lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie. Uroczystość rozpoczęła się projekcją filmu pt. „Jest takie miejsce” opowiadającego o działalności i dokonaniach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie. Uczestnicy spotkania mieli również okazję obejrzeć przedstawienie przygotowane przez podopiecznych Warsztatu.

W swoim przemówieniu podkreśliłem,że misja społeczna,jaką spełnia Warsztat Terapii Zajęciowej w Augustowie wobec lokalnej społeczności jest nieoceniona. Augustowski WTZ niesie pomoc osobom niepełnosprawnym,które potrzebują szczególnej opieki i troski. Tylko dzięki wielkiemu zaangażowaniu terapeutów i samych uczestników możliwe są do osiągnięcia tak dobre wyniki terapii,którymi przez cały okres swojego funkcjonowania może poszczycić się Warsztat Terapii Zajęciowej w Augustowie.

foto