8 czerwca 2013 roku uczestniczyłem w festynie zorganizowanym z okazji 20 – lecia Placówki Wsparcia Dziennego – świetlicy „Nasza Ostoja” prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie. Jubileusz działalności placówki połączony był z obchodami Dnia Dziecka. W imieniu własnym oraz mojej żony Lilianny – pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zaangażowanej na rzecz wspierania dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących w Augustowie,złożyłem wyrazy uznania Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie Pani Teresie Dobko,pedagogom i wychowawcom świetlicy,wolontariuszom,sponsorom i wszystkim ludziom dobrego serca,którzy pomagają na co dzień podopiecznym tej placówki.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Podziekowania