21 stycznia (sobota) 2023 roku uczestniczyłem w uroczystościach upamiętniających 160. rocznicę Wybuchu Powstania Styczniowego zorganizowanych przez Nadleśnictwo Augustów w Studzienicznej.

Nadleśnictwo Augustów na czele z Nadleśniczym Wojciechem Szostakiem zorganizowało, podobnie jak w ubiegłym roku, tylko w większej skali, uroczystości plenerowe poświęcone Powstaniu Styczniowemu, które zgromadziły dużą liczbę uczestników, a zwłaszcza młodzieży i składały się z kilku części. Rozpoczęły się one w sobotę (21 stycznia 2023 roku) wieczorem pod Pomnikiem Leśników w Studzienicznej – w miejscu szczególnym dla leśników i mieszkańców Ziemi Augustowskiej. Pomnik jest symbolem pamięci leśników, którzy zginęli w walkach o niepodległość Polski. W tym miejscu w czasie uroczystości odbył się Apel Pamięci wraz z salwą honorową w wykonaniu żołnierzy 14. Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, delegacje poszczególnych instytucji zapaliły znicze i zostały wygłoszone wystąpienia okolicznościowe. 

Zwrcając się do licznie zgromadzonych uczestników uroczystości powiedziałem m.in.: „Po Konfederacji Barskiej, Insurekcji Kościuszkowskiej i Powstaniu Listopadowym wydarzenie, którego 160. rocznicę dzisiaj obchodzimy, czyli Powstanie Styczniowe, było kolejnym zrywem w walce Polaków o Niepodległość. Nie przyniosło ono zwycięstwa, a późniejsza historia wymagała od naszych przodków kolejnych wysiłków, walk, ofiar, krwi i cierpienia, żeby odzyskać niepodległość. Bój o wolną Polskę musiał być wielokrotnie ponawiany – w czasie I wojny światowej i w walce Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego, w wojnie polsko-bolszewickiej i w Bitwie Warszawskiej, w Bitwie nad Niemnem, w Kampanii Wrześniowej 1939 roku, walce Podziemnej Armii Krajowej, Powstaniu Warszawskim, w walce żołnierzy niezłomnych w powojennym niepodległościowym podziemiu, której bolesną kartą była Obława Augustowska aż po pokojową walkę Solidarności. Dzięki wszystkim tym zrywom i dążeniom niepodległościowym mamy dzisiaj wolną, niepodległą i suwerenną Polskę. Zdanie George’a Byrona: Walka o wolność, gdy się raz zaczyna, z ojca krwią spada dziedzictwem na syna trafnie oddaje historię Polski ostatnich kilku stuleci i dobrze ją charakteryzuje. O bohaterach i ofiarach walk o niepodległość powinniśmy pamiętać nie tylko podczas uroczystości rocznicowych, ale codziennie, bo z nich jest nasza współczesność i szansa na godną przyszłość. Swoją refleksję chciałbym zakończyć przywołaniem słów utworu „Podziemna Armia Powraca”:

Naród, co pragnie wolnym być
musi o wolność się bić.
Robić powstania, zdrajców przeganiać,
inaczej nie zdziała nic”.

 

Drugim elementem obchodów rocznicowych był Nocny Marsz Powstańca przez Puszczę Augustowską z pochodniami, w którym uczestniczyła duża liczba młodzieży oraz rekonstruktorzy w historycznych strojach, który zakończył się wspólnym ogniskiem i śpiewem pieśni patriotycznych.

Kolejną częścią obchodów był Nocny Bieg Powstańca, którego uczestnikami były osoby w różnych grupach wiekowych na dystansie 8,63 km (32 zawodników) oraz 18,63 km (53 zawodników). Bieg zakończył się uroczystą dekoracją zwycięzców na Placu przed Kościołem pw. Matki Bożej Studzieniczańskiej w Studzienicznej, w której miałem zaszczyt w imieniu organizatorów wręczyć sportowe puchary.

 

Galeria zdjęć:

 

Relacje medialne:

https://www.radiomaryja.pl/informacje/obchody-160-rocznicy-wybuchu-powstania-styczniowego/

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/222601