22 stycznia (niedziela) 2023 roku uczestniczyłem w uroczystościach upamiętniających 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego zorganizowanych przez Samorząd Powiatu Augustowskiego w Augustowie. 

W niedzielę obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego odbyły się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny i Powstańców Styczniowych w Bazylice pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie. Uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod tablicę upamiętniającą kpt. Stanisława Orechwę – Dowódcę 2 kompanii w Oddziale płk. Konstantego Ramotowskiego ps. „Wawer”, która znajduje się przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3-Maja w Augustowie, gdzie złożono kwiaty oraz odczytano okolicznościowy list Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. W uroczystym apelu przed Starostwem Powiatowym uczestniczyli uczniowie Oddziału Przysposobienia Wojskowego z I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie. 

Dalsza część uroczystości odbyła się w auli I LO w Augustowie, gdzie miały miejsce wystąpienia okolicznościowe, zostały wręczone odznaczenia i medale. Uczniowie ze szkolnego teatru Res Humanae pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego Pani Bożeny Bendig zaprezentowali wzruszający spektakl patriotyczny oparty na III części „Dziadów” Adama Mickiewicza i utworach innych poetów. 

Zwracając się do zgromadzonej w auli młodzieży i zaproszonych gości powiedziałem m.in.: Wartością tych uroczystości, przywołujących pamięć o wielkim zrywie niepodległościowym, jakim było Powstanie Styczniowe jest to, że uczestniczy w nich licznie młodzież, w tym uczniowie z Oddziału Przysposobienia Wojskowego i że ta część naszych obchodów odbywa się w szkole, w I Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie. Dziękuję za to Panu Staroście i Pani Dyrektor jako organizatorom uroczystości. Powinniśmy pamiętać, że w kategoriach długiego trwania narodu i Państwa Polskiego walki o wolność, podejmowane wielokrotnie w naszych dziejach, nawet jeśli nie kończyły się zwycięstwem, to miały wielki sens dla późniejszych wydarzeń, odzyskania i utrzymania suwerenności naszej Ojczyzny. Mimo ofiar i strat podtrzymywały wiarę w przyszłe zwycięstwo, umacniały ducha narodu i jego przywiązania do wolności. Nikt więc nie powinien i nie ma prawa tych wysiłków kwestionować, bo bez nich nie byłoby dzisiaj wolnej Polski. Pamiętamy słowa Adama Mickiewicza: „Bo własne tylko upodlenie ducha
ugina wolnych szyję do łańcucha””.

W uroczystościach uczestniczyli między innymi: Senator RP Marek Komorowski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Starosta Augustowski Jarosław Szlaszyński, Wicestarosta Dariusz Szkiłądź, Dyrektor I LO Anna Sus-Cilulko, uczniowie nauczyciele, rodzice, mieszkańcy powiatu augustowskiego i zaproszeni goście.

 

Galeria zdjęć:

 

Relacje medialne:

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/160-rocznica-wybuchu-powstania-styczniowego

https://www.dziennikpowiatowy.pl/wiadomosci/12933,160-rocznica-powstania-styczniowego-augustow-2023-video-zdjecia

https://www.radiomaryja.pl/informacje/obchody-160-rocznicy-wybuchu-powstania-styczniowego/

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/222601