15 kwietnia 2014 roku na zaproszenie Starosty Monieckiego Joanny Kulikowskiej oraz Monieckiego Towarzystwa Historycznego uczestniczyłem w konferencji historycznej z okazji 60- lecia powstania powiatu w Mońkach oraz 15 – lecia samorządowego Powiatu Monieckiego,która odbyła się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. Referaty wygłosili: dr hab. Józef Maroszek,profesor UWB – „Tajemnice przeszłości dorzecza Biebrzy i Narwi”, dr Tomasz Wesołowski – „Kampania wrześniowa na Białostocczyźnie”,dr hab. Daniel Boćkowski,profesor UWB – „Mońki jako punkt etapowy deportacji lutowej 1940 roku”,dr Marek Kietliński – „Mońki i powiat moniecki w latach 1954 – 1975”,Starosta Moniecki Joanna Kulikowska – „15 lat Samorządowego Powiatu Monieckiego”.

Zwracając się do uczestników konferencji powiedziałem,że powiaty są najsłabszym ogniwem samorządu terytorialnego i wymagają wzmocnienia kompetencyjnego i finansowego. Tymczasem za rządów PO – PSL Donalda Tuska stworzono zły klimat dla powiatów – likwidowane są instytucje Polski powiatowej i gminnej (posterunki policji,urzędy pocztowe,szkoły,placówki kultury,połączenia autobusowe i kolejowe),a zadania zlecone powiatom są niedofinansowane. Stwierdziłem,że jednym ze sposobów wzmocnienia polskich powiatów mogło być przyznanie im prawa do dysponowania częścią funduszy europejskich,co w aktualnych rozwiązaniach przysługuje tylko województwom samorządowym.

foto

foto

foto