28 września 2016 roku odbyła się jubileuszowa uroczystość 15-lecia nadania imienia majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" Szkole Podstawowej w Kolnicy (powiat augustowski). Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Kolnicy koncelebrowaną w intencji społeczności szkolnej. Po zakończonej Eucharystii zgromadzeni udali się pod budynek Szkoły Podstawowej w Kolnicy,gdzie znajduje się obelisk upamiętniający ofiarę Zbrodni Katyńskiej – Mieczysława Puchlika oraz patrona Szkoły. Odczytano Apel Poległych,a zgromadzone delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

Podczas uroczystości reprezentowała mnie moja żona – Lilianna Anna Zielińska,która odczytała skierowany przeze mnie specjalnie na tę okazję list (zob. treść listu).

Za udział w uroczystości 15-lecia nadania imienia majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" Szkole Podstawowej w Kolnicy otrzymałem od Pani Dyrektor Ewy Czerobki podziękowanie (zob. treść podziękowania).

foto

foto