6 grudnia 2010 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w uroczystych obchodach 15 – lecia funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Suwałkach,założonego i prowadzonego przez Zarząd Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.


Warsztat Terapii Zajęciowej TPD w Suwałkach obejmuje 35 osób niepełnosprawnych opieką rehabilitacyjno – rewalidacyjną z rewalidacją ruchową,logopedią i wsparciem psychologicznym.
Terapia,rehabilitacja i rewalidacja uczestników odbywa się w siedmiu pracowniach: tkacko – krawieckiej,gospodarstwa domowego,technik różnych,plastycznej,muzyczno – teatralnej,ceramicznej i przyrodniczo – ekologicznej.
Poseł złożył gratulacje i podziękował „wszystkim,którzy tę placówkę tworzyli,rozwijali,w niej i dla niej pracowali i się o nią troszczyli w ciągu minionych 15 lat”. Podkreślił pozytywne zmiany,jakie dzięki działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej zaszły w sferze postrzegania problemów osób niepełnosprawnych i uświadomienia potrzeby niesienia im wszechstronnej pomocy.
„ Dzięki Warsztatowi Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach – powiedział poseł – jego podopieczni mogą nie tylko nabywać niezbędnych umiejętności,ale rozwijać swoje uzdolnienia i talenty,a także w miarę możliwości korzystać z tego wszystkiego,co stanowi wartościowy dorobek współczesnego świata,udostępniony dzięki humanistycznej postawie i wrażliwości przyjaciół osób niepełnosprawnych.
Jarosław Zieliński zadeklarował podjęcie prac nad projektem nowej ustawy o pomocy osobom niepełnosprawnym. Była to odpowiedź na zasygnalizowaną przez uczestniczącego w uroczystościach członka Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Józefa Bogdaszewskiego potrzebę kompleksowego uregulowania aspektów prawnych opieki nad osobami niepełnosprawnymi.