25 lipca 2021 roku (niedziela) uczestniczyłem wraz z żoną w uroczystościach związanych z 100. rocznicą przybycia do Augustowa 1. Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. B. Mościckiego oraz odznaczenia tego Pułku Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Uroczystości zostały zorganizowane przez władze powiatu augustowskiego.

Rozpoczęły się one od odsłonięcia tablicy pamiątkowej umieszczonej na ścianie obecnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie, gdzie w okresie międzywojennym stacjonował 1. Pułk Ułanów Krechowieckich. Następnie została odprawiona Msza św. w Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Na kolejną część obchodów złożyły się: wręczenie odznaczeń, wystąpienia okolicznościowe, apel pamięci i salwa honorowa, złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikami żołnierzy 1. Pułku Ułanów Krechowieckich oraz żołnierzy Armii Krajowej. Miało to miejsce na placu przed Kościołem, który przed II wojną światową był kościołem garnizonowym.

W uroczystościach wzięli udział oficerowie i żołnierze zaproszonych jednostek wojskowych, poczty sztandarowe, mieszkańcy Augustowa i powiatu augustowskiego, przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych, a wśród nich Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk i Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski.

W swoim wystąpieniu powiedziałem m.in.: „ Polska historia jest ściśle związana z wojskiem, szacunkiem dla sztandaru i munduru żołnierza. Jest to naturalne,  bo nasze dzieje to ciągła walka o niepodległość naszej Ojczyzny, o jej utrzymanie lub odzyskanie, gdy ją traciliśmy. Tradycja wojskowa jest ważną częścią naszej tożsamości narodowej. Obecność 1. Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie, który przeszedł długi i dumny szlak bojowy jest mocno zakorzeniona w świadomości wspólnoty lokalnej Augustowa. Ma to ogromne znaczenie dla współczesnego patriotyzmu mieszkańców tej ziemi. Jestem przekonany, że to m.in. dlatego jest tutaj tak głębokie zrozumienie dla potrzeby budowania siły obronnej Polski, która jest również dzisiaj, tak jak w przeszłości podstawą suwerenności naszego państwa. Przejawia się to na przykład w postawach tych, którzy chętnie zasilają szeregi 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, w tym 12. Batalionu Lekkiej Piechoty, których tzw. stopień ukompletowania kadrowego jest bardzo wysoki. Dziękuję wszystkim, którzy kultywują polskie tradycje wojskowe, w sposób szczególny dziękuję Staroście Augustowskiemu Panu Jarosławowi Szlaszyńskiemu za zorganizowanie dzisiejszych uroczystości”.

galeria:

Relacje medialne:

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/obchody-100-rocznicy-przybycia-do-augustowa-1-pulku-ulanow-krechowieckich

https://dzieje.pl/wiadomosci/augustow-uczcil-100-rocznice-przybycia-do-miasta-1-pulku-ulanow-krechowieckich

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/202567

https://www.kombatanci.gov.pl/pl/aktualno%C5%9Bci/2630-%C5%9Bwi%C4%99to-1-pu%C5%82ku-u%C5%82an%C3%B3w-krechowieckich-w-augustowie.html

https://www.suwalki.info/wiadomosci/wiadomosci-z-regionu/100-rocznica-przybycia-do-augustowa-1-pulku-ulanow-krechowieckich

https://14pppanc.wp.mil.pl/pl/articles/6-aktualnosci/obchody-100-rocznicy-przybycia-do-augustowa-1-pulku-ulanow-krechowieckich/

https://wszwbialystok.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/100-rocznica-odznaczenia-krzyzem-srebrnym-orderu-virtuti-militari-oraz-przybycia-do-augustowa-1-pulku-ulanow-krechowieckich-im-plk-boleslawa-moscickie/

https://naszdziennik.pl/index.php/polska/240872,augustow-mieszkancy-uczcili-100-rocznice-przybycia-do-miasta-1-pulku-ulanow-krechowieckich.html