23 grudnia 2021 roku (czwartek) przekazałem jednostce OSP w Pawłówce (Gmina Przerośl, powiat suwalski), a 29 grudnia 2021 roku (środa) jednostce OSP w Nowym Dworze (powiat sokólski) nowe zestawy medyczne R1.

Zestawy te  zawierające niezbędny sprzęt do udzielania pierwszej pomocy medycznej zostały zakupione ze środków Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wyposażane są w nie sukcesywnie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które dysponują kadrą druhów posiadających uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej.

Przekazując powyższy sprzęt strażakom obu jednostek OSP złożyłem jednocześnie życzenia, aby musieli oni korzystać z niego jak najrzadziej, co będzie oznaczało, że na terenie ich działania jest bezpiecznie i nie występują zdarzenia, w których są poszkodowani wymagającej szybkiej pomocy medycznej.

galeria zdjęć:

Pawłówka, 23 grudnia 2021 roku

Nowy Dwór, 29 grudnia 2021 roku