3 września 2019 roku (wtorek) podczas spotkania w MSWiA wręczyłem nauczycielom akademickim Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za działalność naukową, całokształt dorobku oraz nagrodę zespołową w zakresie działalności wdrożeniowej.

Podziękowałem wyróżnionym za pracę badawczą oraz świetną dydaktykę, jaką realizują:

Dziękuję i gratuluję wszystkiego, co Państwo osiągnęli. Oby Wasza praca służyła kolejnym funkcjonariuszom i przyszłym pracownikom różnych instytucji, głównie formacji mundurowych.

Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej otrzymali:

  • prof. zw. dr hab. Ewa Guzik-Makaruk (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
  • dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska (Szkoła Główna Służby Pożarniczej)
  • mł. bryg. dr inż. Paweł Ogrodnik (Szkoła Główna Służby Pożarniczej)

Nagrody za całokształt dorobku otrzymali:

  • mł. insp. dr hab. Agata Tyburska (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
  • dr hab. inż. Andrzej Mizerski (Szkoła Główna Służby Pożarniczej)

Nagrodę w zakresie działalności wdrożeniowej otrzymał zespół Szkoły Głównej Służby Pożarniczej: kpt. dr Tomasz Węsierski, mł. bryg. dr inż. Małgorzata Majder-Łopatka oraz kpt. mgr inż. Wiktor Wąsik.

W spotkaniu wzięli udział również gen. brygadier Leszek Suski – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, nadinsp. Dariusz Augustyniak – I zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka – Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.