3 września 2018 roku (poniedziałek) wziąłem udział w spotkaniu, podczas którego wręczyłem promesy dla jednostek samorządu terytorialnego z województwa podlaskiego. Odbyło się ono w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Podkreśliłem, że przyznane środki pomogą samorządom uporać się ze szkodami w infrastrukturze komunalnej, jakie między innymi w tym i w ubiegłych latach powstały wskutek działania sił przyrody powodujących straty bądź zniszczenia noszące znamiona klęski żywiołowej, np. gwałtownych ulew:

Są to promesy dla powiatów i gmin, które ucierpiały w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. To druga w tym roku transza środków finansowych z budżetu państwa. Suma podzielonych środków łącznie w 2018 roku wynosi ponad 760 mln złotych, co świadczy o tym, jak wielka była skala strat powstałych w ostatnich 10 latach. Naprawiamy szkody nie tylko bieżące, ale także te zaległe z roku 2009, 2010 i lat następnych. 

Dodałem, że MSWiA nie czeka z pomocą samorządom kilku lat, jak bywało to za rządów poprzedniej koalicji PO-PSL.

Promesy odebrali samorządowcy z trzech powiatów: bielskiego, siemiatyckiego i łomżyńskiego (przebudowa i remont dróg powiatowych) oraz z 5 gmin: Boćki, Filipów, Perlejewo, Przerośl oraz Wizna (przebudowa i remont dróg gminnych).

Łączna kwota przyznanych w tej turze promes dla województwa podlaskiego wynosi prawie 4,2 mln zł. W tym roku do samorządów województwa podlaskiego w formie promes trafiło łącznie ponad 16 mln zł.

W spotkaniu udział wziął również Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski.

 

Relacje medialne:

http://bialystok.tvp.pl/38802506/promesy-kleskowe

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/159236