11 czerwca 2018 roku (poniedziałek) wziąłem udział w uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowego obiektu placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem, że ta inwestycja jest oczekiwana i bardzo potrzebna:

Obecnie budynek jest zupełnie nieprzystosowany do celów, którym ma służyć, ale mimo to funkcjonariusze bardzo dobrze realizują swoje zadania, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców gminy, powiatu i całego województwa podlaskiego. Obiekt, który powstanie będzie prawdziwą zmianą cywilizacyjną. Nasi poprzednicy – koalicja PO-PSL – likwidowali placówki Straży Granicznej, my budujemy dla niej nowe obiekty.

Dodałem, że rząd czyni wszystko, aby poprawić infrastrukturę służącą wszystkim formacjom podległym MSWiA, a w tym przypadku Straży Granicznej:

Na bezpieczeństwie nie można oszczędzać, bo często później usuwanie skutków kosztuje bardzo dużo, a czasem są one nieodwracalne. Zadaniem państwa jest dbanie o bezpieczeństwo obywateli – jednej z najważniejszych wartości.

Po podpisaniu aktu erekcyjnego pod budowę nowego obiektu placówki dokument został wmurowany w fundamenty powstającego budynku, a ławy fundamentowe wznoszonego obiektu zostały poświęcone przez kapelanów Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej: ks. ppor. SG Pawła Grzeszka i ks. ppor. SG Piotra Nestoruka.

W uroczystości udział wzięli również: Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Grzegorz Niemiec, Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Grzegorz Biziuk, przedstawiciel Wojewody Podlaskiego Mirosław Sienkiewicz, Wójt Gminy Nowy Dwór Andrzej Humienny, a także przedstawiciele władz samorządowych powiatu sokólskiego i białostockiego, służby mundurowe, funkcjonariusze pełniący służbę w placówce SG w Nowym Dworze, uczniowie i harcerze z miejscowej szkoły oraz uczniowie klasy mundurowej z Dąbrowy Białostockiej.

Zakończenie prac zaplanowano na wrzesień 2019 roku. Budowa nowego obiektu Placówki SG w Nowym Dworze współfinansowana jest z Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Placówkę SG w Nowym Dworze utworzono w 1997 roku. Położona jest w odległości 6 km od linii granicy państwowej. Ochrania odcinek granicy państwowej z Republiką Białorusi o długości 13,6 km.