28 lipca 2018 roku (sobota) uczestniczyłem w uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego budowy nowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo–Gaśniczą w Suwałkach. Poprzedziła ją Msza Święta w Kościele pw. Św. Kazimierza Królewicza.

Podczas spotkania podkreśliłem, że realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki rządowemu programowi modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020, w ramach którego na Straż Pożarną przeznaczona została kwota ponad 1,7 mld zł. Zwróciłem uwagę na dwie funkcje, które będzie miała nowa komenda: administracyjną i tę bardzo praktyczną, związaną z działaniami ratowniczymi. Będzie mógł w niej stacjonować sprzęt jednostki ratowniczo-gaśniczej. Istniejący obecnie budynek nie jest do tego przystosowany. Strażacy będą ponadto dysponowali boiskiem wielofunkcyjnym czy placem manewrowym. 

Zaznaczyłem, że dzięki nowej komendzie funkcjonariusze będą mogli jeszcze skuteczniej nieść pomoc mieszkańcom Suwałk i powiatu suwalskiego:

Na pomoc strażaków zawsze można liczyć. Nie ma innej, tak wielofunkcyjnej służby. Tylko 25% aktywności strażaków stanowi gaszenie pożarów. Pozostałe zdarzenia, na jakie reagują, to działania sił natury, wypadki komunikacyjne czy zagrożenia cywilizacyjne.

Lokalizacja powstającej jednostki ratowniczo-gaśniczej w sposób znaczący wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w szczególności mieszkańców północnej części miasta oraz powiatu suwalskiego.

Akt erekcyjny – podpisany pół roku temu podczas uroczystości poświęcenia placu pod budowę nowej komendy – został wmurowany w ścianę powstającego budynku. Koszt budowy komendy to prawie 12 mln zł. Ma być ona gotowa i oddana do użytku w trzecim kwartale przyszłego roku.

Podczas uroczystości wręczyłem funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz druhom ochotnikom odznaczenia i nagrody. Ponadto okradzionej w tym roku jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej z Oklin przekazany został niezbędny sprzęt ratowniczy zakupiony z tzw. środków ubezpieczeniowych, pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

W spotkaniu wzięli udział m. in. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Wendt, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Wierzchowski, Komendant Miejski PSP w Suwałkach mł. bryg. Arkadiusz Buchowski oraz przedstawiciele duchowieństwa, władz samorządowych i innych formacji mundurowych.

 

Relacje medialne:

http://bialystok.tvp.pl/38273519/nowa-straznica

http://www.suwalki24.pl/article/1,straz-pozarna-w-suwalkach-akt-erekcyjny-w-murze-nowej-komendy-wideo

http://www.suwalki.info/informacje-23130-Strazacy_wmurowali_akt_erekcyjny.html

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki/id/158121

Wmurowali akt erekcyjny