6 maja 2019 roku (poniedziałek) wziąłem udział w uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowego budynku biura Nadleśnictwa Pomorze (gmina Giby, powiat sejneński). Rozpoczęła się ona od Mszy Świętej w kościele pw. św. Anny w Gibach.

W swoim wystąpieniu podziękowałem pracownikom Nadleśnictwa Pomorze za troskę o lasy, racjonalną gospodarkę leśną oraz za ich patriotyczne postawy i kultywowanie pamięci o ważnych wydarzeniach z historii naszej Ojczyzny. Wyraziłem nadzieję, że nowa siedziba Nadleśnictwa stworzy dobre warunki pracy, które będą sprzyjały podnoszeniu poziomu realizacji zadań jednostki.

Podpisany przez sygnatariuszy akt erekcyjny został odczytany przez Nadleśniczego Piotra Nalewajka, a następnie po poświęceniu wmurowano go w jedną ze ścian powstającego budynku. Termin zakończenia prac i odbioru nowej siedziby Nadleśnictwa przewidziany jest pod koniec 2020 roku.

W uroczystościach udział wzięli m. in. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Andrzej Nowak, Starosta Sejneński Maciej Plesiewicz, Wójt Gminy Giby Robert Bagiński, Proboszcz Bazyliki w Sejnach ks. Dziekan Zbigniew Bzdak oraz Proboszcz Parafii w Gibach ks. Janusz Warych.