Odprawa z komendantami służb podległych MSWiA województwa pomorskiego

14 maja 2018 roku (poniedziałek) w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim wziąłem udział w odprawie z szefami służb mundurowych województwa pomorskiego. Podczas narady przypomniałem, że w ramach programu modernizacji służb budujemy i modernizujemy infrastrukturę, dokonujemy zakupu niezbędnego sprzętu oraz podnosimy wynagrodzenia. Obecnie w województwie pomorskim trwa realizacja 10 policyjnych inwestycji infrastrukturalnych – budowa nowych siedzib oraz rozbudowa już istniejących komend i posterunków Policji. W dwóch z nich będą działały przywrócone posterunki w Czarnem i Pszczółkach. Z programu modernizacji służb oraz innych środków budżetowych finansowana jest również wymiana pojazdów policyjnych oraz zakup nowego sprzętu i wyposażenia dla funkcjonariuszy.

Odprawa była również okazją do omówienia funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Podkreśliłem, że sprawdza się ona bardzo dobrze, a pilotaż pokazał, że warto było ten instrument uruchomić.

Komendanci wojewódzcy Policji i PSP oraz Komendant Pomorskiego Oddziału SG przedstawili sprawozdanie z realizacji ustawy modernizacyjnej oraz omówili jej wpływ na podnoszenie bezpieczeństwa mieszkańców województwa pomorskiego.

 

 

Powołanie Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Następnie w siedzibie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku wręczyłem akt powołania na nowego Komendanta Oddziału płk. SG Andrzejowi Prokopskiemu. Pogratulowałem panu komendantowi awansu oraz życzyłem sukcesów na objętym przez niego stanowisku.

Mam nadzieję, że przy takim zaufaniu ze strony zwierzchników i szacunku, jaki wypracował sobie przez lata w samej formacji, będzie z powodzeniem realizował te zadania, które należą do Straży Granicznej na obszarze MOSG i że będzie dobrym, sprawnym i sprawiedliwym dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych szefem.

W swoim wystąpieniu zwróciłem uwagę, że dzięki sprawności wszystkich oddziałów Straży Granicznej i dobremu nadzorowi Komendanta Głównego SG w segmencie ochrony granic Polska jest krajem bezpiecznym.

 

 

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka

Po spotkaniu w Morskim Oddziale SG wraz z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadierem Leszkiem Suskim uczestniczyłem w Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka, które miały miejsce na Długim Targu w Gdańsku.

Rozpoczęły się one Mszą Świętą w Bazylice Mariackiej odprawioną w intencji strażaków. Po niej nastąpił przemarsz pododdziałów Państwowej Straży Pożarnej wraz z pocztem sztandarowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz zaproszonych gości na ulicę Długą, gdzie przed Dworem Artusa odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczyłem strażakom medale, odznaczenia i awanse.

W swoim wystąpieniu zaznaczyłem, że aby strażacy mogli w pełni zrealizować strażacką maksymę Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, polskie państwo musi zapewnić funkcjonariuszom jak najlepsze warunki służby. Temu służy między innymi program modernizacji służb mundurowych, z którego do Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych ma w latach 2017-2020 trafić w sumie 1,7 miliarda złotych. Podziękowałem też strażakom za ich służbę:

Jesteśmy tu dziś, aby podziękować za Waszą dobrą, pełną oddania, ofiarną i profesjonalną służbę. Za to ciągłe – codzienne, całodobowe – czuwanie nad bezpieczeństwem obywateli. Każdy z nas wie, że jeśli stanie się coś złego, nie pozostaniemy sami. Pospieszą nam na ratunek odpowiednie służby, a w pierwszej kolejności strażacy, bo to oni są najczęściej pierwsi na miejscu niebezpiecznych zdarzeń i to właśnie do Was dziś kierujemy swoją wdzięczność.

 

 

Otwarcie obiektu wspinalni w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Gdańsku

Po zakończeniu Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka wziąłem udział w uroczystym otwarciu obiektu wspinalni na placu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Gdańsku.

 

 

Wizyta w Komisariacie Policji Gdańsk-Śródmieście

Wizyta w Gdańsku była również okazją do zapoznania się z funkcjonowaniem najnowocześniejszego komisariatu Policji na Pomorzu – Komisariatu Gdańsk Śródmieście. Jednostkę zaprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Jarosław Rzymkowski.