10 czerwca 2019 roku (poniedziałek) wziąłem udział w apelu z okazji 28. rocznicy powołania Straży Granicznej, który odbył się w Placówce SG w Lipsku (powiat augustowski), gdzie obecnie przeniesiona jest również Placówka SG w Nowym Dworze. 

Podczas apelu wspólnie z Komendantem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorzem Biziukiem wręczyłem funkcjonariuszom obu placówek wyróżnienia i awanse na kolejne stopnie służbowe.

Podziękowałem im za ofiarną, profesjonalną  i skuteczną służbę, podkreślając, że Straż Graniczna wypełnia bardzo ważne zadania. Funkcjonariusze strzegą 3,5 tys. kilometrów polskich granic, zapewniają kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terenie Polski, zapobiegają przypadkom bezprawnego przekraczania granic czy przemytu towarów. Formacja ta zyskuje również bardzo wysokie oceny u naszych europejskich partnerów podczas misji zagranicznych.

Następnie udałem się na plac budowy nowych obiektów Placówki SG w Nowym Dworze, aby zapoznać się z postępem prowadzonych tam prac. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na III kwartał 2019 roku. Ich wartość to około 11,5 mln zł. Budowa Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze współfinansowana jest z Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Instrument na rzecz Wsparcia Finansowego w zakresie Granic Zewnętrznych i Wiz na lata 2014-2020.