2 października 2018 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w spotkaniu z Ministrem Środowiska Henrykiem Kowalczykiem poświęconym wyjaśnieniu założeń rządowego programu „Czyste powietrze”. Odbyło się ono w auli Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Podkreśliłem społeczne znaczenie programu „Czyste powietrze”, który stwarza możliwość uzyskania dofinansowania na ocieplenie domu, wymianę okien czy pieca.

Podziękowałem również Ministrowi Środowiska Panu Henrykowi Kowalczykowi za współpracę na polu wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, dzięki której w bieżącym roku realizowane są zakupy 382 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP w całym kraju. Ich koszt szacowany jest na ponad 285 mln zł.

Realizację programu „Czyste powietrze” przewidziano do połowy 2029 roku, natomiast umowy można podpisywać do do końca 2027 roku. Program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja, to 53 tys. zł, jeśli natomiast koszty realizacji przedsięwzięcia przekroczą tę kwotę, to dodatkowe wydatki mogą być dofinansowane w formie nisko oprocentowanej pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany inwestycji wynosi 7 tys. zł.

Na realizację programu przewidziano 103 mld zł.

Wniosek można wypełnić przez stronę internetową Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ⇒ https://portal.wfosigw.bialystok.pl/

 

Relacje medialne:

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/160301

http://wzasiegu.pl/lomza/ruszyl-program-czyste-powietrze-do-wydania-sa-104-miliardy-zlotych/