17 maja 2018 roku (czwartek) wziąłem udział w uroczystości wręczenia awansów i odznaczeń funkcjonariuszom Straży Granicznej z okazji święta tej formacji.

Podczas spotkania, które odbyło się w Komendzie Głównej w Straży Granicznej wręczyłem akty mianowania na Zastępców Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Wiolecie Gorzkowskiej i płk SG Grzegorzowi Niemcowi, którzy dotąd pełnili obowiązki na tych stanowiskach.

Funkcjonariuszki i funkcjonariusze otrzymali Medale „Za długoletnią służbę”, „Za zasługi dla Straży Granicznej” i Odznaki Straży Granicznej. Awanse na wyższe stopnie w korpusie oficerów otrzymało 59 funkcjonariuszy, w korpusie chorążych – 40, natomiast w korpusie podoficerów – 7.

Chcę podziękować wszystkim funkcjonariuszom, funkcjonariuszkom i pracownikom za Waszą pracę i służbę. Za to, że Straż Graniczna pozostaje w dobrej, budowanej przez lata kondycji. Formacja ta najlepiej jak dotąd korzysta z kolejnych programów modernizacji, a jej funkcjonariusze wykonują swoje zadania wzorowo. W Waszej służbie nie wolno zapominać o patriotyzmie, o tym, że nie służycie dla siebie. I na tym tle musicie widzieć swoje miejsce i swoją rolę – podkreśliłem podczas uroczystości.