8 stycznia 2018 roku (poniedziałek) wziąłem udział w spotkaniu podsumowującym działania Krajowej Administracji Skarbowej na Suwalszczyźnie.

Podczas spotkania, które odbyło się w Urzędzie Celnym w Suwałkach zaznaczyłem, że w 2017 roku wpływy do budżetu były wyraźnie większe, poprawiła się także skuteczność działań urzędów, a państwo i pod tym względem przestało być teoretyczne. Dzięki sprawnej organizacji KAS coraz mniej osób może w sposób nieuczciwy się bogacić uchylając się od płacenia należnych podatków.

Naczelnik Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego Maciej Fiłończuk podkreślił, że na Suwalszczyźnie wśród problemów, z którymi musi zmierzyć się Krajowa Administracja Skarbowa dominuje przemyt wyrobów tytoniowych i alkoholu.

Służby zarekwirowały na tym terenie również m. in. blisko 200 nielegalnych automatów do gier hazardowych oraz setki tysięcy litrów nielegalnego paliwa. Doprowadziły także do uiszczenia przez przedsiębiorców 3 mln zł zaległych podatków. Łącznie wyegzekwowały 131 mln zł należności celno-podatkowych, czyli o 18 % więcej niż w 2016 roku.

Funkcjonariusze Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku przechwycili także w 2017 roku ponad 60 mln sztuk nielegalnych papierosów, z tego ok. 40 mln sztuk na odcinku polsko-litewskim. Gdyby zatrzymana kontrabanda trafiła do obrotu, Skarb Państwa straciłby z tytułu należności podatkowo-celnych ok. 65 mln zł.

Przedstawiciele KAS podkreślają, że dzięki nowym uprawnieniom mogą skuteczniej ścigać osoby łamiące prawo, w tym nieuczciwych przedsiębiorców.