10 maja 2021 roku (poniedziałek) wziąłem udział w XXV. Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

W swoim wystąpieniu podziękowałem Wójtom i Burmistrzom zrzeszonym w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego za codzienną współpracę odnoszącą się do wielu dziedzin życia publicznego – inwestycji infrastrukturalnych, bezpieczeństwa, edukacji, kultury czy pamięci historycznej oraz organizacji uroczystości rocznicowych i patriotycznych. Główną część swojego wystąpienia poświęciłem sprawie wspólnych zabiegów o budowę drogi ekspresowej Białystok- Augustów. Złożyłem podziękowanie za wszystkie wystąpienia w tej sprawie i przedstawienie argumentów przemawiających za potrzebą uzupełnienia sieci dróg ekspresowych w województwie podlaskim o budowę tej drogi.