23 grudnia 2019 roku (poniedziałek) wziąłem udział w spotkaniu opłatkowym, które odbyło się w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach.

Podziękowałem funkcjonariuszom za dobrą i skuteczną służbę w 2019 roku. Życzyłem im dalszego zaangażowania w wypełnianiu słów roty ślubowania i satysfakcji z pełnionej misji wobec społeczeństwa, a także odnowionej wiary, otuchy i nadziei, której źródłem jest przyjście na świat Boga-Człowieka. Tym, którzy w czasie Świąt pozostaną na służbie złożyłem życzenia szczególnej wdzięczności społeczeństwa, bo dzięki ich pracy inni będą mogli w spokoju i bezpieczeństwie przeżywać Święta.

Podsumowując mijający 2019 rok podkreśliłem, że wysoki poziom bezpieczeństwa w Polsce nie byłby możliwy bez profesjonalizmu funkcjonariuszy.