1 października 2018 roku (poniedziałek) wziąłem udział w uroczystości złożenia przysięgi przez 79 nowych funkcjonariuszy podlaskiego garnizonu Policji. Odbyła się ona na placu Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem niezwykłą wagę słów roty ślubowania funkcjonariuszy Policji zauważając, że na szczęście na co dzień nie wymagają one praktycznej weryfikacji, ale może zdarzyć się sytuacja, kiedy trzeba będzie nieść komuś pomoc z narażeniem swojego życia i dać świadectwo postawy, która wynika z policyjnej przysięgi.

Zaznaczyłem także, że w Policji zachodzą duże zmiany dotyczące jej służebnej roli. Każdy funkcjonariusz powinien wypełniać swoje obowiązki służąc społeczeństwu i chroniąc uczciwych obywateli przed przestępcami. Apelowałem również o to, aby funkcjonariusze ściśle przestrzegali prawa i zasad etycznych zawartych w rocie ich ślubowania, a środki i przywileje, jakimi dysponują oraz podejmowane przez nich działania przekładały się na dobre imię polskiej Policji.

Zawsze, kiedy nowo przyjęci funkcjonariusze Policji składają swoje ślubowanie to jest moment niezwykle ważny dla nich, ale także dla całej formacji. Świadczy to o tym, że służba ta żyje i się rozwija. Są nowi funkcjonariusze, którzy do niej wstępują i wiążą z nią swoje plany zawodowe, marzenia i oczekiwania. Chcę wyrazić wielką radość z tego powodu, że zechcieliście ze wszystkich możliwości, jakie dziś macie w życiu społeczno-gospodarczym, wybrać Policję jako miejsce swojej służby. To formacja wyjątkowa przez swoje zadania, odpowiedzialność wobec państwa i społeczeństwa.

Zanim młodzi adepci podlaskiego garnizonu Policji będą mogli wesprzeć w codziennej służbie swoich starszych kolegów muszą odbyć kilkumiesięczne szkolenie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.