7 września 2018 roku (piątek) uczestniczyłem w uroczystym apelu, podczas którego około 100 funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej złożyło ślubowanie przed Marszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Odbyło się ono na dziedzińcu Sejmu.

 

Marszałek Sejmu RP Pan Marek Kuchciński podkreślił w swoim wystąpieniu:

Obchodzone w tym roku 550-lecie parlamentaryzmu Rzeczypospolitej przypomina nam o bogatym parlamentarnym i obywatelskim dziedzictwie. W dzieje Sejmu wpisana jest także tradycja Straży Marszałkowskiej sięgająca XVI wieku. W czasach tamtejszej Rzeczypospolitej Obojga Narodów straż była formacją elitarną.

Przypomniał także, że w styczniu tego roku Sejm przyjął ustawę o Straży Marszałkowskiej, która wprowadza do tej formacji nowy zakres zadań i obowiązków:

Ustawa ta rozszerza kompetencje Straży Marszałkowskiej, przede wszystkim zmienia status zatrudnienia strażników z pracowniczego na status służby na podstawie mianowania, tak jak w przypadku funkcjonariuszy innych służb mundurowych.

Zaznaczył, że ślubowanie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej to szczególny i symboliczny moment. Poprzez jego złożenie zobowiązują się oni do wiernej służby, nawet z narażeniem własnego życia:

Głęboko wierzę, że zgodnie z rotą ślubowania będziecie państwo ofiarnie i wytrwale budować wizerunek Straży Marszałkowskiej jako formacji gotowej do najtrudniejszych zadań. Proszę przyjąć serdeczne podziękowania za wykonywanie trudnych obowiązków.