14 stycznia 2019 roku wziąłem udział w rocznej odprawie kadry kierowniczej Policji, która odbyła się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Zwracając się do Komendanta Głównego, komendantów wojewódzkich, komendantów miejskich i powiatowych oraz obecnych na odprawie oficerów Policji powiedziałem, że 2018 rok był bardzo dobrym czasem dla polskiej Policji i bezpieczeństwa Polaków. Podkreśliłem, że formacja cieszy się dużym uznaniem obywateli, co jest związane ze zmniejszeniem się liczby dokuczliwych społecznie przestępstw i ich wzrastającą wykrywalnością. W badaniach przeprowadzonych w kwietniu 2018 roku 86% Polaków uznało nasz kraj za bezpieczny, a 93% uznało okolicę swojego zamieszkania za bezpieczną i spokojną. W swoim wystąpieniu zaznaczyłem, że za nami kolejne etapy realizacji programu modernizacji Policji, przywracania jej społeczeństwu, a także udane akcje zabezpieczające ważne imprezy międzynarodowe (w tym. m. in. grudniowy Szczyt COP24). Podziękowałem komendantom i funkcjonariuszom za ich służbę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa Polakom i życzyłem sukcesów w rozpoczynającym się 2019 roku.

Podczas odprawy kadry kierowniczej przedstawione zostały najważniejsze dane dotyczące pracy Policji oraz stanu bezpieczeństwa Polski i Polaków w 2018 roku. W swoim wystąpieniu przywołałem niektóre z nich:

Spadek liczby przestępstw dokuczliwych społecznie

W siedmiu kategoriach przestępstw uznawanych za najbardziej dokuczliwe dla społeczeństwa (bójka i pobicie, uszczerbek na zdrowiu, kradzież rzeczy, kradzież samochodu, kradzież z włamaniem, przestępstwa rozbójnicze, uszkodzenie mienia) nastąpił ich spadek o blisko 18% w porównaniu do roku 2016. Jednocześnie wzrosła ich wykrywalność – do blisko 42% i była jedną z najwyższych dotąd zanotowanych. W 2018 roku nastąpił poważny spadek przestępstw rozbójniczych – o ok.1300, czyli 16% mniej niż w 2017 roku.

Zagrożenia w ruchu drogowym

W 2018 roku w porównaniu z danymi z 2009 roku liczba wypadków spadła o 29%, liczba ofiar śmiertelnych zmalała o 28%, a liczba rannych spadła o ponad jedną trzecią (34%). W ubiegłym roku w ponad 31 tys. wypadków zginęły 2834 osoby. Był to kolejny rok, w którym liczba ofiar śmiertelnych utrzymywała się na poziomie poniżej 3000 ofiar. W porównaniu z 2017 rokiem liczba wypadków i rannych spadła o ok. 4%.

Działania Centralnego Biura Śledczego Policji

W ubiegłym roku funkcjonariusze CBŚP postawili zarzuty 3833 osobom (72 więcej niż w 2017 roku). Do najważniejszych osiągnięć Biura należy zabezpieczenie mienia o rekordowej wartości ponad 850 mln zł. 2018 rok to także najlepszy rok pod względem skuteczności CBŚP dotyczącej zwalczania przestępczości narkotykowej. Dzięki funkcjonariuszom na czarny rynek nie trafiło ponad 11 ton narkotyków, z których można wytworzyć ponad 52 miliony działek. CBŚP realizowało także działania dotyczące wyłudzeń VAT oraz uczestniczyło w międzynarodowej akcji wymierzonej w nielegalny obrót bronią.

Nabór do Policji

Stan zatrudnienia w Policji na koniec 2018 roku wynosił 98 759 policjantów. Należy podkreślić fakt, że pomimo malejącego zainteresowania służbą (mniej niż 5 kandydatów na jedno miejsce) w 2018 roku przyjęto 4474 funkcjonariuszy, podczas gdy w 2015 przyjęto 3005 policjantów (7 kandydatów na jedno miejsce), a w 2010 roku przyjęto 2955 osób (10 kandydatów na jedno miejsce).

Współpraca ze społeczeństwem

Od 2016 roku w Policji realizowany jest program Dzielnicowy bliżej nas. Przez dwa lata liczba faktycznie mianowanych dzielnicowych wzrosła o 578 i wynosi obecnie 7807 funkcjonariuszy. Miniony rok był kolejnym, w którym działa Krajowa mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Do końca 2018 roku liczba odsłon przekroczyła 5 mln, Polacy zgłosili przy użyciu mapy prawie milion zagrożeń, a 50% spośród nich została potwierdzona przez policjantów. W 2018 roku kontynuowane były działania związane z odtwarzaniem posterunków. Dotychczas przywróconych zostało 99 posterunków, w tym roku planowane jest odtworzenie kolejnych 30, a w przeprowadzonych na początku 2016 roku konsultacjach społecznych Polacy zgłosili potrzebę przywrócenia bądź utworzenia 256 posterunków Policji.

Program modernizacji

W 2018 roku kontynuowana była realizacja programu modernizacji służb mundurowych. W jego ramach realizowano bądź ukończono realizację ok. 280 inwestycji budowlanych, zakupiono 2329 sztuk sprzętu transportowego, dwa śmigłowce Black Hawk (trzeci zostanie odebrany w 2019 roku), a także podnoszone są uposażenia dla funkcjonariuszy.

Pozostałe zmiany

Od kwietnia 2019 roku na mocy uchwalonej już ustawy w Policji zostanie wyodrębniona służba kontrterrorystyczna, która będzie odpowiedzialna za prowadzenie działań kontrterrorystycznych oraz wspieranie działań innych jednostek organizacyjnych Policji. W 2019 roku wejdą w życie zmiany dotyczące kosztów zakwaterowania policjantów. Zniesiony zostanie dwuletni limit czasowy, w jakim będą pokrywane ze środków budżetu Policji koszty zakwaterowania w kwaterze tymczasowej policjantów przeniesionych z urzędu do służby w innej miejscowości.

Brutalne zabójstwo prezydenta Gdańska śp. Pawła Adamowicza każe zastanowić się nad rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa obywateli stwarzającymi większą gwarancję, by do takiej zbrodni już nigdy więcej w Polsce nie doszło.