18 października 2018 roku (czwartek) w Suwałkach Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak ogłosił decyzję o odtworzeniu w mieście pułku wojska.

O przywrócenie pułku zabiegałem od 8 lat, kiedy to poprzednia władza w sposób nieodpowiedzialny zadecydowała o zmniejszeniu w Suwałkach naszego potencjału obronnego tworząc niewielki Dywizjon.

Wspólnie z Ministrem Obrony Narodowej uczestniczyliśmy w Pikniku Militarnym zorganizowanym pod hasłem „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Odbył się on w koszarach 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W ramach Pikniku zaprezentowany został sprzęt i wyposażenie wojskowe oraz zorganizowano punkty promocyjno-rekrutacyjne do służby wojskowej.

Miały miejsce również uroczystości patriotyczne pod Pomnikiem Żołnierzy Września 1939 roku.

Podczas swojej wizyty w Suwałkach Pan Minister Mariusz Błaszczak ogłosił bardzo ważną decyzję dotyczącą bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców północno-wschodniej części Polski, ale całego naszego kraju:

Podjąłem decyzję o odbudowaniu pułku w Suwałkach, który został zlikwidowany przeszło 8 lat temu, co ograniczyło zdolności obronne w tej części Polski.

Bezpieczeństwo jest jednym z naszych priorytetów. Sukcesywnie będziemy odtwarzali potencjał obronny. Powinniśmy robić wszystko, żeby nasza Ojczyzna była bezpieczna.

Minister Obrony Narodowej zainaugurował w województwie podlaskim kampanię „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”. Podkreślił, że wojska sojuszu mogą stanowić jedynie wsparcie, natomiast Wojsko Polskie musi być liczniejsze i wyposażone w nowoczesny sprzęt.

W swoim wystąpieniu zaznaczyłem, że ogłoszenie decyzji o powiększeniu wojska w Suwałkach to dla nas bardzo ważny moment:

Wojsko wraca na wschód. To historyczny krok dla Suwałk i Suwalszczyzny. Koncepcja ekipy PO-PSL była taka, żeby terytorium Polski bronić dopiero na lewym brzegu Wisły. Nie zgodziliśmy się na to, bo nie chcemy być mięsem armatnim. Naszym planem jest, aby cały kraj gotowy był do obrony już od pierwszego metra granicy.

Wyjaśniłem, że koszary suwalskiego Dywizjonu zostały wybrane miejscem Pikniku Militarnego, ponieważ urzędujący prezydent nie wyraził zgody na przeprowadzenie akcji w centrum miasta, co byłoby dla zainteresowanych osób o wiele lepiej dostępne. 

Pod Pomnikiem Żołnierzy Września 1939 roku odbył się Apel Pamięci, salwa honorowa oraz złożenie wiązanek kwiatów.

Przygotowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej kampania „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” jest realizowana w formule tzw. „tygodni rekrutacyjnych”. Zespoły rekrutacyjne odwiedzają m. in. centra handlowe, ośrodki sportu, rynki miejskie czy centra rozrywki. Żołnierze opowiadają zainteresowanym służbą w Wojsku Polskim o własnych doświadczeniach, dostępnych ścieżkach kariery i perspektywach rozwoju. Wskazują, dokąd powinni się zwrócić, by uzyskać szczegółowe informacje. Udostępniają foldery i ulotki.

 

Relacje medialne:

https://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/minister-blaszczak-podjal-decyzje-o-odtworzeniu-pulku-w-suwalkach-i2018-10-18/

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/161001

http://www.suwalki.info/informacje-23480-W_Suwalkach_bedzie_odbudowany_pulk.html

http://www.suwalki24.pl/article/1,minister-mariusz-blaszczak-podjalem-decyzje-o-odbudowaniu-pulku-w-suwalkach-wideo-i-zdjecia