17 lipca 2020 roku uczestniczyłem w uroczystej przysiędze wojskowej w  1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”, którą złożyło ponad 80 ochotników niemal ze wszystkich powiatów województwa podlaskiego. Była to druga w tym roku uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy wojsk obrony terytorialnej na terenie województwa podlaskiego.

Pogratulowałem i przekazałem słowa uznania dla składających przysięgę żołnierzy, którzy podjęli odpowiedzialną decyzję o wstąpieniu do polskiego wojska. Nowym żołnierzom życzyłem satysfakcji z pełnionej służby Polsce:

Jest to wyraz patriotyzmu i gotowości do obrony niepodległości i suwerenności Ojczyzny, której ślubowaliście „w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić”.

Panu Pułkownikowi Sławomirowi Kocanowskiemu – Dowódcy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław” oraz dowódcom wszystkich batalionów wchodzących w skład pierwszej brygady podziękowałem za zaangażowanie i skuteczność działań w tworzeniu i rozwijaniu piątego rodzaju sił zbrojnych Wojska Polskiego oraz za pełną wzajemnego zrozumienia współpracę na rzecz bezpieczeństwa militarnego naszej Ojczyzny.

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak w liście skierowanym do żołnierzy składających przysięgę napisał m. in.:

Dzień przysięgi wojskowej, w którym stajecie się żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, do końca życia pozostanie w Waszej pamięci. Od dziś przyjmujecie na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo Waszych sąsiadów. Stajecie na straży Waszej najbliższej okolicy, w myśl credo „Zawsze gotowi, zawsze blisko”.

Zaprzysiężenie było ostatnim etapem szkolenia podstawowego, które rozpoczęło się 2 lipca bieżącego roku.

Ubolewam, że nie możemy spotkać się w szerszym gronie rodzin i przyjaciół. Brakuje tu dziś wielu osób, które chciałbym widzieć. Jest skromnie, ale tak, proszę Państwa, być musi, właśnie z troski o te najbliższe osoby (…) Niezmiernie ubolewam, że nie ma dziś z nami przedstawicieli Okręgu Białystok Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Gratuluję Wam decyzji, jaką podjęliście. Właśnie w tym trudnym czasie zdecydowaliście się służyć Ojczyźnie. (…) Poza szkoleniami dostaniecie szansę sprawdzenia swoich sił w realnej sytuacji kryzysowej – powiedział płk S. Kocanowski.

 

Rota przysięgi wojskowej:

„Ja, żołnierz Wojska Polskiego

przysięgam

służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej,
bronić jej niepodległości i granic.
Stać na straży Konstytucji,
strzec honoru żołnierza polskiego,
sztandaru wojskowego bronić.
Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie,

krwi własnej ani życia nie szczędzić.
Tak mi dopomóż Bóg.”

 

Relacje medialne:

https://youtu.be/_lgk4hvJf2A

http://www.bialystokonline.pl/przysiega-wojskowa-podlaskich-terytorialsow,artykul,118976,1,1.html

https://bialystok.tvp.pl/49012112/przysiega-terytorialsow

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/terytorialsi-przysiegali-w-bialymstoku

https://poranny.pl/podlascy-terytorialsi-w-bialymstoku-wypowiedzieli-slowa-roty-przysiegi-wojskowej-zdjecia/ar/c1-15085365

https://niezalezna.pl/341295-terytorialsi-przysiegali-w-bialymstoku

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/186798

https://stowarzyszenierkw.org/spoleczenstwo/wojsko/zawsze-gotowi-zawsze-blisko-przysiega-podlaskich-terytorialsow/