12 września 2018 roku (środa) podczas spotkania w MSWiA wręczyłem promesy dla jednostek samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego.

Podkreśliłem, że nie czekamy kilka lat z udzieleniem pomocy samorządom. Niestety tak robili nasi poprzednicy, dlatego wciąż zdarza się, że kierowane przez nas wsparcie dotyczy zadań związanych ze zniszczeniami np. z 2010 roku.

Podziękowałem zgromadzonym na spotkaniu przedstawicielom samorządów oraz Wojewodzie Mazowieckiemu Panu Zdzisławowi Sipierze za współpracę:

Dziękuję samorządowcom za sprawne przygotowanie wniosków do Wojewody, które zostało poprzedzone oszacowaniem strat, a Panu Wojewodzie za ich weryfikację i szybkie przedłożenie do MSWiA. Bez tego nie byłoby środków dotacyjnych, nie moglibyśmy szybko przyjść z pomocą.

Promesy na kwotę 8,5 mln zł odebrali samorządowcy z 8 gmin: Stara Błotnica, Żelechów, Chynów, Sochocin, Leoncin, Łaskarzew, Mirów i Sokołów Podlaski. Największym zadaniem (4,2 mln zł) dofinansowanym w tym rozdaniu promes jest inwestycja gminy Sokołów Podlaski dotycząca przebudowy dwóch dróg gminnych, które zostały uszkodzone w wyniku intensywnych opadów deszczu w marcu tego roku. 

W tym roku do samorządów województwa mazowieckiego (44 jednostki samorządu terytorialnego) w formie promes trafiło ponad 90,7 mln zł, co pozwoli na realizację 130 zadań inwestycyjnych.

Łącznie z przekazanymi dzisiaj promesami blisko 500 samorządów z całego kraju otrzymało wsparcie w wysokości ponad 760 mln zł. W zeszłym roku pomoc otrzymały 453 samorządy. Kwota 334,4 mln zł pozwoliła na realizację blisko 1200 zadań, wśród których były remonty dróg, mostów, sieci wodno-kanalizacyjnych i innych obiektów.

Dodałem, że rząd przychodzi także z pomocą obywatelom, którym wichura zniszczyła domy i budynki gospodarcze – tak było w 2017 roku i tak jest również teraz.