5 czerwca 2019 roku (środa) wziąłem udział w uroczystości powołania nowego Komendanta Służby Ochrony Państwa mjr. SOP Pawła Olszewskiego.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem doświadczenie i kompetencje mjr. Olszewskiego:

To funkcjonariusz, który służy w SOP, a wcześniej w Biurze Ochrony Rządu tyle lat, ile ma ta służba. Ma więc duże, wystarczające doświadczenie, a także umiejętności i wykształcenie, które sprawiają, że jest świetnie przygotowany do nowej funkcji. Pan major ma również tytuł weterana działań poza granicami kraju. Jest naprawdę dobrze oceniany i został dobrze przyjęty przez funkcjonariuszy, co jest bardzo cenne. Życzę Panu powodzenia na obejmowanym dziś stanowisku.

Przypomniałem również, że formacja przechodzi obecnie etap zmian:

Służba Ochrony Państwa jest niezwykle ważną formacją w systemie bezpieczeństwa państwa. Służba ta przechodzi zmiany, otrzymała dofinansowanie i wzmocnienie. Ma także jasno określoną perspektywę.

Major SOP Paweł Olszewski pełnił służbę w Biurze Ochrony Rządu od początku istnienia tej formacji, natomiast od lutego 2018 roku jest funkcjonariuszem Służby Ochrony Państwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w pionie działań ochronnych oraz w oddziale szkolenia. Brał także udział w misjach w Iraku i w Afganistanie.

W uroczystości udział wzięli m. in. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbieta Witek, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski oraz Komendant Główny Straży Granicznej gen dyw. Tomasz Praga.