12 lutego 2018 roku (poniedziałek) wziąłem udział w uroczystym otwarciu zmodernizowanego budynku posterunku Policji w Supraślu.

Remont posterunku w Supraślu rozpoczął się w sierpniu 2017 roku. Koszty remontu i wyposażenia pomieszczeń zostały pokryte ze środków Programu modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020.

W swoim wystąpieniu przypomniałem, że w 2012 roku za rządów koalicji PO-PSL była próba likwidacji tego posterunku, jednak wtedy razem z samorządem i mieszkańcami, dzięki podjętym interwencjom udało się obronić placówkę. Mimo to w latach 2007-2015 aż 14 posterunków w województwie zostało zlikwidowanych. W latach 2016-2017 przywróciliśmy już 8 spośród nich. Podkreśliłem też, że posterunek w Supraślu wymagał remontu, dzięki czemu teraz zapewnione są lepsze warunki służby funkcjonariuszy i obsługi interesantów.

W uroczystości oddania budynku do użytku oprócz policjantów brali udział także m.in. mieszkańcy oraz samorządowcy z powiatu białostockiego. Posterunek w Supraślu ma 5-osobową obsadę, którą stanowią kierownik, dwóch dzielnicowych i dwóch policjantów pionu kryminalnego.

Po uroczystościach w Supraślu odwiedziłem również zmodernizowane ze środków budżetowych posterunki Policji w Gródku (powiat białostocki) oraz w Narewce (powiat hajnowski).

 

Relacje medialne:

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/152265

http://bialystok.tvp.pl/35982612/policja-blizej-ludzi

http://www.suprasl.pl/aktualnosci/otwarcie-posterunku-policji-w-supraslu