24 lipca 2018 roku (wtorek) przewodniczyłem posiedzeniu Rady do spraw Ratownictwa, podczas którego przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Policji, organizacji harcerskich, a także WOPR, GOPR i TOPR podsumowali pierwszy miesiąc wakacji w kontekście bezpieczeństwa na drogach, nad wodą, w górach i na obozach harcerskich.

Podczas pierwszego miesiąca tegorocznych wakacji odbyło się blisko tysiąc obozów harcerskich. Wszystkie zostały skontrolowane przez policjantów i strażaków.

Od początku wakacji nasze służby odwiedziły około tysiąca obozów harcerskich. Policja dokonała prawie 5,5 tys. kontroli autokarów przewożących młodzież na wypoczynek. Cieszy nas to, że jest bezpieczniej niż w ubiegłych latach – zaznaczyłem podczas posiedzenia.

W przypadku sześciu obozów (Budy Lucieńskie, Witów, Juszczyn, 3 obozy w miejscowości Wiosna) konieczna była ewakuacja ich uczestników ze względu na zagrożenia stwarzane przez złe warunki pogodowe.

Przez pierwszy miesiąc wakacji na polskich drogach Policja odnotowała mniejszą liczbę wypadków – 2903, a więc o ponad 12% mniej niż w analogicznym okresie 2017 roku. Mniej było także osób zabitych – 254 (o 22 osoby mniej), a także rannych (3574, czyli o prawie 13% mniej) w porównaniu z zeszłym rokiem.

Dla dzieci i młodzieży, a także pozostałych turystów wakacje to przede wszystkim czas wypoczynku. Jednak dla służb to okres wytężonej pracy. Policjanci dbają m. in. o bezpieczeństwo osób przebywających nad kąpieliskami. Służbę w komisariatach i komórkach wodnych pełni 150 policjantów. Na czas tegorocznych wakacji powołano ponadto 78 „sezonowych komórek”, w których służy 366 policjantów. Działania Państwowej Straży Pożarnej i Policji uchroniły od utonięcia ok. 100 osób. Niestety apele o rozwagę nad wodą nie zawsze przynoszą skutek – w czasie pierwszego miesiąca wakacji utonęło 58 osób (o 3 mniej niż w zeszłym roku).

Podczas spotkania przedstawiciele organizacji harcerskich, w tym ZHP i ZHR zwrócili uwagę na ważną rolę porozumienia podpisanego przez organizacje harcerskie z Policją i Państwową Strażą Pożarną. Dzięki niemu usprawniona została m. in. łączność między obozami harcerskimi i służbami. Policjanci i strażacy mogli też skuteczniej kontrolować pod względem bezpieczeństwa wszystkie wakacyjne obozy, które odbyły się lub trwają obecnie.

Bardzo cieszy mnie to, że dobrze ułożyła się współpraca pomiędzy organizatorami wypoczynku, a więc organizacjami harcerskimi i służbami państwowymi i podmiotami świadczącymi usługi ratownicze – powiedziałem.

Jako przykład podać można fakt, że PSP przekazała organizatorom obozów 250 radiotelefonów w celu skuteczniejszej komunikacji.

Przedstawiciele GOPR, TOPR oraz WOPR poinformowali o rezultatach pomocy niesionej turystom przez ratowników podczas trwających wakacji. Jacek Dębicki, naczelnik GOPR, wskazał m. in., że ratownicy z jego formacji interweniowali w górach 206 razy w czerwcu i 229 razy w lipcu, pomagającym tym samym ponad 400 osobom. TOPR tylko w ostatnim miesiącu przeprowadziło 105 akcji.