11 lutego 2019 roku uczestniczyłem w podpisaniu porozumienia o współpracy pomiędzy Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej a 1 Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej. Ze strony Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej dokument podpisał Komendant POSG płk SG Grzegorz Biziuk, natomiast 1 PBOT reprezentował płk Sławomir Kocanowski.

Porozumienie pomiędzy Strażą Graniczną a obroną terytorialną zakłada m. in. wymianę informacji, wspólne szkolenia, wypracowanie procedur reagowania kryzysowego, wymianę instruktorów czy wzajemne korzystanie z infrastruktury szkoleniowej.

Podlascy funkcjonariusze SG oraz żołnierze WOT współdziałali już wcześniej podczas ćwiczeń Anakonda-18 i Brama-18. Mają też za sobą jedną wspólną akcję poszukiwawczą, gdy w grudniu ubiegłego roku w powiecie hajnowskim zaginął mężczyzna. W najbliższy piątek (15 lutego 2019 roku) ma rozpocząć się szkolenie żołnierzy 1. PBOT ze Strażą Graniczną.

Chodzi o to, by poprzez współpracę budować większy potencjał obronny naszego państwa i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, zwłaszcza w Polsce północno-wschodniej – podkreśliłem.

Podstawą porozumienia na szczeblu regionalnym jest umowa zawarta we wrześniu 2018 roku na szczeblu Komendanta Głównego Straży Granicznej i Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. Porozumienie to zakłada współdziałanie formacji – wymianę informacji, udzielanie specjalistycznego wsparcia technicznego, wzajemne świadczenie usług logistycznych oraz wymianę doświadczeń. Wojska Obrony Terytorialnej i Straż Graniczna mają współpracować na ćwiczeniach i w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych.

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/41263290/porozumienie-o-wspoldzialaniu-sg-i-terytorialsow-w-regionie

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/165382