28 stycznia 2019 roku uczestniczyłem w naradzie podsumowującej funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej województwa podlaskiego w 2018 roku. Odbyła się ona w siedzibie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku.

W 2018 roku na terenie województwa podlaskiego odnotowano 12 020 zdarzeń (w 2017 roku miało miejsce 11 645 zdarzeń). 60% z nich stanowiły miejscowe zagrożenia, a 33% – pożary (7%  – fałszywe alarmy).

Dzięki profesjonalnym i sprawnym akcjom ratowniczo-gaśniczym strażacy zdołali ocalić mienie o wartości ponad 650 mln zł. 

W ramach prowadzonej działalności kontrolno-rozpoznawczej PSP funkcjonariusze przeprowadzili 1245 kontroli, podczas których sprawdzono 1925 obiektów. Stwierdzono ok. 2600 nieprawidłowości oraz wydano ok. 250 decyzji administracyjnych.

Ponadto podlascy strażacy prowadzili szereg akcji społeczno-informacyjnych, w tym „Kręci mnie bezpieczeństwo” i „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Przygotowano także do otwarcia w 2019 roku 5 sal edukacyjnych (w Augustowie, Grajewie, Mońkach, Sejnach i Suwałkach).

W ubiegłym roku zakończono gruntowną przebudowę Komendy Powiatowej PSP w Sejnach oraz modernizację placu manewrowego przy tej jednostce. Trwa budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej PSP i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Suwałkach, których otwarcie planowane jest w drugiej połowie 2019 roku.

W 2018 roku zostało znacznie zwiększone dofinansowanie dla jednostek OSP pochodzące z różnych źródeł, w tym z dotacji MSWiA, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszu Sprawiedliwości. Dzięki wspólnemu montażowi finansowemu zakupiono samochody ratowniczo-gaśnicze do 13 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie podlaskim (OSP Podgórze, Jeziorko, Mątwica, Suchowola, Boćki, Bruszewo, Płonka Kościelne, Bachanowo, Zabiele, Grabowo, Giby, Pruska Wielka, Wąsosz).

W okresie poprzedzającym tegoroczne ferie zimowe do dnia 11 stycznia 2019 roku na terenie województwa podlaskiego PSP przeprowadziła 12 kontroli, w wyniku których sprawdzono 18 obiektów przeznaczonych do organizacji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Wydano 10 pozytywnych opinii.

Podziękowałem wszystkim strażakom za ich zaangażowanie, poświęcenie i profesjonalizm w codziennej służbie państwu i obywatelom.

W naradzie wzięli udział m. in. Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski, kadra kierownicza Państwowej Straży Pożarnej województwa podlaskiego, dowódcy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych, naczelnicy Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku oraz prezesi powiatowi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych na czele z Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Panem Andrzejem Kocem.

Podczas narady odbyło się uroczyste przekazanie aktów włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostek OSP w Andryjankach, Dąbrowie Wielkiej i Kajance.