5 września 2018 roku (środa) uczestniczyłem w konferencji prasowej podsumowującej działania służb MSWiA związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas tegorocznych wakacji.

Podkreśliłem, że były one bezpieczniejsze niż w roku ubiegłym, zwłaszcza jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na drogach:

W te wakacje na drogach było mniej wypadków o ponad 10% w porównaniu do 2017 roku. Nad bezpieczeństwem w tym obszarze czuwała polska Policja. Każdej doby, zgodnie z zaleceniami, co najmniej 4 tys. policjantów było cały czas obecnych na drogach, zwłaszcza przy największym ruchu i w długie weekendy.

Zaznaczyłem, że niestety wciąż mamy dużo utonięć i w przyszłym roku bezpieczeństwo nad wodą będzie naszym priorytetem. Analizujemy okoliczności zaistniałych utonięć i będziemy dążyć do tego, aby poprawić te tragiczne statystyki. Podziękowałem również wszystkim zaangażowanym w poprawę bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i wszystkich wypoczywających w kraju, a także turystów odwiedzających Polskę.

Podczas tegorocznych wakacji policja zanotowała o 806 wypadków drogowych mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku. W ubiegłym roku było ich niemal 7700, a w tym 6880. O 26 zmniejszyła się także liczba zabitych, a rannych było prawie o 1200 osób mniej.

W trakcie konferencji zwróciłem również uwagę, że wyciągnięto wnioski po ubiegłorocznej tragedii na obozie harcerskim w Suszku:

Dzięki podpisanemu przed wakacjami porozumieniu między organizacjami harcerskimi, Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych udało się uprawnić m. in. łączność między obozami harcerskimi i służbami. Policjanci i strażacy mogli też skuteczniej kontrolować wszystkie wakacyjne obozy pod względem bezpieczeństwa.

Strażacy i policjanci przynajmniej raz odwiedzili każdy z około 1140 obozów, które odbyły się na terenie całej Polski. Sprawdzany był teren obozów, warunków dojazdu oraz możliwości przeprowadzenia działań ratowniczych w razie niebezpieczeństwa.

W konferencji prasowej, która odbyła się w MSWiA wzięli udział również Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk oraz przedstawiciele harcerzy – dh Wiesław Turzański z ZHR.