21 stycznia 2019 roku (poniedziałek) wziąłem udział w odprawie rocznej podsumowującej stan bezpieczeństwa na terenie miasta Suwałki i powiatu suwalskiego oraz efekty pracy funkcjonariuszy w 2018 roku, która odbyła się w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach oraz w naradzie służbowej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, podczas której został przedstawiony stan bezpieczeństwa w województwie podlaskim w minionym roku.

 

Odprawa roczna w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach

 

Spotkanie rozpoczął Komendant Miejski Policji w Suwałkach mł. insp. Adam Miezianko, który omówił stan bezpieczeństwa w powiecie suwalskim, a także efekty pracy funkcjonariuszy w 2018 roku.

2018 rok w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach został zamknięty zapełnieniem wszystkich etatów. Przełożyło się to na skuteczność i efektywność służby oraz rekordową wykrywalność w kategorii przestępstw kryminalnych oraz w siedmiu kategoriach przestępstw monitorowanych. Wykrywalność ogólna w suwalskiej jednostce Policji osiągnęła najwyższy w historii wskaźnik i kształtowała się na poziomie 77,7%. Ponadto z przedstawionych danych wynika, że w 2018 roku znacznie poprawił się stan bezpieczeństwa na drogach. Znacznie spadła ilość wypadków drogowych. W 2017 roku policjanci odnotowali 62 takie zdarzenia, natomiast w 2018 roku było ich o 24 mniej. Wyniki te przełożyły się też na zmniejszenie liczby ofiar. W 2018 roku na drogach powiatu zginęło 6 osób, a 45 zostało rannych (w 2017 było to odpowiednio: 10 i 73).

W swoim wystąpieniu podziękowałem suwalskim policjantom za ich efektywną służbę. Podkreśliłem, że w suwalskiej jednostce Policji wszystkie wskaźniki, którymi mierzy się bezpieczeństwo są dobre, przez co mieszkańcy Suwalszczyzny mogą czuć się bezpiecznie. Zwracając się do obecnych na odprawie funkcjonariuszy zwróciłem uwagę, że w 2018 roku mieliśmy mniej zdarzeń drogowych. Podkreśliłem nie tylko odpowiedzialną pracę policjantów w tym aspekcie, ale też wyrozumiałość, rozwagę i wyobraźnię wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Dodałem, że z przedstawionych danych wynika, iż na terenie działania suwalskiej jednostki Policji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa spotkała się ze społeczną aprobatą i wyjątkowo dobrze spełnia swoją rolę jako skuteczne narzędzie współpracy Policji ze społeczeństwem:

Województwo podlaskie jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o potwierdzalność informacji o zagrożeniach zgłaszanych przez obywateli. To wynik na poziomie ponad 63 procent. Komenda suwalska ma jeszcze wyższy wskaźnik, który przekracza nawet 64 procent. Niedługo liczba zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa w skali kraju przekroczy liczbę miliona.

 

Odprawa roczna w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

 

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz rozpoczął odprawę od oceny efektywności działań Policji podlaskiego garnizonu w 2018 roku, a następnie przedstawił priorytety i zadania, jakie stoją przed formacją w 2019 roku. 

W 2018 roku na drogach województwa podlaskiego nastąpił spadek liczby wypadków drogowych z 697 w roku 2017 do 668 odnotowanych w minionym roku. W analizowanym okresie czasu także mniej osób zginęło na naszych drogach – 101 (w roku 2017 – 114 osób). Natomiast liczba osób rannych wyniosła 768 (w roku 2017 – 806). W 2018 roku na terenie województwa podlaskiego odnotowano spadek przestępczości w kategoriach przestępstw odbieranych jako najbardziej uciążliwe społecznie. Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych wyniosła 5035 i była niższa o 132 w porównaniu z rokiem 2017. Przy czym wzrósł wskaźnik wykrywalności do poziomu 43% (40,6% w roku 2017).

Systematycznie modernizowano także policyjną flotę, poprawiając tym samym warunki służby funkcjonariuszy, co z pewnością miało wpływ na zwiększenie skuteczności działań oraz wzmocniło poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli. Z Komendy Głównej Policji otrzymano 44 samochody oznakowane i nieoznakowane. Z dofinansowaniem jednostek samorządu terytorialnego i KGP zakupiono 17 samochodów oznakowanych i nieoznakowanych. We własnym zakresie zakupiono 11 samochodów.

Zwracając się do uczestników odprawy zaznaczyłem, że 2018 rok był dobrym rokiem dla Policji w Polsce i w województwie podlaskim:

W województwie podlaskim mamy mało wakatów, przyjęto ponad 300 nowych policjantów do garnizonu podlaskiego. Jest mniej wypadków drogowych, mniej rannych, mniej zabitych. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa świetnie funkcjonuje. Województwo podlaskie jest na pierwszym miejscu jeżeli chodzi o zgłoszenia zagrożeń przez obywateli, które są potwierdzane przez Policję. Potwierdzalność sięgająca powyżej 63% jest najwyższa w Polsce.