5 lutego 2018 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w briefingu prasowym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, podczas którego przedstawiłem plany inwestycyjne związane z budową posterunków Policji na terenie kraju, a w szczególności województwa podlaskiego.

Poinformowałem, że w województwie podlaskim planowana jest budowa 6 nowych posterunków Policji, które będą finansowane z programu modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020. Podkreśliłem, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa najpóźniej do 2020 roku powstaną nowe obiekty posterunków Policji w Grodzisku, Sokołach, Zaściankach, Sztabinie, Raczkach i Szypliszkach. W województwie podlaskim od 2016 roku reaktywowano już 8 posterunków (Bakałarzewo, Czyżew, Czarna Białostocka, Szumowo, Knyszyn, Piątnica, Szepietowo, Michałowo), co zostało przyjęte przez mieszkańców z zadowoleniem, ponieważ w znaczący sposób przyczyniły się one do poprawy ich bezpieczeństwa w miejscach, w którym żyją oni na co dzień.

Dodałem, że w wielu gminach niestety nie ma możliwości zaadaptowania istniejących budynków na potrzeby Policji lub ich remont jest zbyt kosztowny, dlatego muszą być podejmowane decyzje o budowie nowych ich siedzib.

Obecnie remontowane są posterunki w Suchowoli, Lipsku, Supraślu, Gródku i Narewce.

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz nadmienił, że planowana jest również budowa nowej siedziby Komisariatu Policji IV w Białymstoku. Inwestycja wynika z potrzeb podyktowanych rozwojem miasta.

 

Relacje medialne:

http://bialystok.tvp.pl/35894953/nowe-posterunki

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/152020