8 stycznia 2018 roku (poniedziałek) wziąłem udział w uroczystym przekazaniu trzech nowych samochodów augustowskiej placówce Straży Granicznej.

W swoim wystąpieniu zwróciłem uwagę na fakt, że nawet najlepsze wyszkolenie to za mało, gdy nie ma potrzebnego sprzętu. Dlatego od dwóch lat w ramach programu modernizacji służb mundurowych rząd Prawa i Sprawiedliwości dokonuje m. in. zakupu wyposażenia dla funkcjonariuszy, uzbrojenia, środków transportu, innych rodzajów niezbędnego sprzętu oraz modernizuje infrastrukturę służącą formacjom mundurowym. Z tego programu pochodzą również podwyżki wynagrodzeń dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA, w tym Straży Granicznej.

Nowe pojazdy będą wykorzystywane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej do patrolowania terenu i działań interwencyjno-pościgowych. Pozwolą na zwiększenie liczby wystawianych patroli na szlakach komunikacyjnych, co wiąże się również z zapewnieniem większego bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu augustowskiego.

Relacje medialne:

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/151117

https://radio5.com.pl/auta-dla-sg/