16 maja 2023 roku (wtorek) uczestniczyłem w pierwszej rocznicy odsłonięcia i poświęcenia instalacji memorialnej w Puszczy Augustowskiej w miejscu ostatniego tymczasowego obozu Ofiar Obławy Augustowskiej przed Ich egzekucją.

W lipcu 1945 roku wielu mieszkańców powiatów sejneńskiego, augustowskiego, sokólskiego i suwalskiego zginęło w Obławie Augustowskiej, największej sowieckiej zbrodni dokonanej na Polakach po II wojnie światowej. Udało się ustalić nazwiska blisko 600 ofiar, jednak do dziś nie wiadomo, gdzie spoczywają szczątki. Z dostępnej dzisiaj wiedzy wynika, że ofiar tej zbrodni mogło być nawet ok. 2 tys., ale dokładna ich liczba nie została jeszcze ustalona. Rok temu Pomnik stanął w miejscu, gdzie znajdował się tymczasowy Obóz Ofiar Obławy Augustowskiej przed Ich egzekucją – w Puszczy Augustowskiej, w pobliżu miejscowości Okółek (Gmina Giby). Przedstawia on wizerunek postaci Chrystusa Frasobliwego z przerzuconym przez jedno ramię płaszczem wojskowym, krzyż, obelisk z tablicą memorialną oraz dzwon, na którym wyryto napisy: „Obława Augustowska Lipiec 1945, Głos wołający o prawdę” i „Wierni Bogu i Polsce”. 

Wśród delegacji, które złożyły wieńce i zapaliły znicze w miejscu pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej byli m.in.: żołnierze 14. Suwalskiego Pułku Artylerii Przeciwpancernej im. Józefa Piłsudskiego, przedstawiciele Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 Roku, funkcjonariusze celno-skarbowi, leśnicy i samorządowcy. 

Podczas uroczystości powiedziałem m.in.: „To tutaj według wiedzy, jaką posiadamy był zlokalizowany ostatni obóz aresztowanych w czasie Obławie Augustowskiej. To miejsce w odróżnieniu od wzgórza krzyży w Gibach, gdzie co roku spotykamy się, by oddać hołd Ofiarom, jest miejscem realnym. Gibiańskie wzgórze to miejsce symboliczne. Trzeba to miejsce utrwalać w świadomości zbiorowej nas wszystkich. Zamordowani w Obławie zginęli za to, żeby Polska była naprawdę suwerenna i niepodległa, to także dzięki Ich ofierze życia taką Polskę dzisiaj mamy. Chwała Żołnierzom Armii Krajowej, chwała Żołnierzom powojennego niepodległościowego podziemia, chwała Żołnierzom Niezłomnym. Cześć Ich pamięci”.

 

Galeria zdjęć:

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/69882769/ostatni-krzyk-oblawy-w-puszczy-augustowskiej

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki/id/226530

https://augustow.naszemiasto.pl/uczczono-pamiec-ofiar-oblawy-augustowskiej/ga/c1-9324895/zd/81928913