16 i 17 czerwca 2018 roku (sobota-niedziela) uczestniczyłem w uroczystościach związanych z odsłonięciem pomnika Ofiar Obławy Augustowskiej w Suwałkach. 

W sobotę w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia odbył się koncert patriotyczny w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej. W repertuarze zaprezentowano pieśni legionowe i patriotyczne pieśni z okresu II wojny światowej i powstania warszawskiego, a także poświęcone Żołnierzom Wyklętych.

W niedzielę główne uroczystości rozpoczęła Msza Święta na placu przed kościołem pw. Bożego Ciała w Suwałkach, której przewodniczył Metropolita Gdański, Jego Ekscelencja Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. W homilii arcybiskup Głódź podkreślił, że Obława Augustowska była wielką raną zadaną sercom rodzin, które przez lata czekały na informacje o losach swoich bliskich. Oprawę muzyczną liturgii zapewniła orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej i Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Przed Mszą Świętą śpiewaczka operowa Alicja Węgorzewska zaśpiewała „Hymn Inki”.

Po Mszy Świętej odczytałem list jaki skierował Prezes Prawa Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński do organizatorów i uczestników uroczystości. Prezes PiS zaznaczył w nim, że odkrycie całej prawdy o Obławie Augustowskiej jest jeszcze przed nami i wciąż jest bolesnym zadaniem i wyzwaniem. Dodał, że ofiarom tej zbrodni możemy i musimy oddawać sprawiedliwość w postaci różnych form upamiętnienia.

Listy do uczestników uroczystości skierowali również Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, wicepremier Beata Szydło oraz wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, którzy podkreślili, że pomnik ofiar jest symbolem zbrodni ludobójstwa i tragicznych losów nie tylko żołnierzy niepodległościowego podziemia, ale także ludności cywilnej. Ofiarom jesteśmy winni pamięć i refleksję, a młodszym pokoleniom musimy przekazywać wiedzę na temat ich losów.

Zwracając się do uczestników uroczystości podkreśliłem, że pamięć o ofiarach tej zbrodni staje się coraz powszechniejsza dzięki zaangażowaniu i wysiłkom wielu ludzi:

Gdy myślimy o Obławie Augustowskiej, to nasuwają się trzy słowa: prawda, pamięć i testament. (…) Ta zbrodnia nie została do końca wyjaśniona i osądzona, ale wciąż mamy nadzieję, że dojdziemy prawdy o Obławie Augustowskiej. (…) Jeżeli chodzi pamięć o Ofiarach Obławy jest z nią coraz lepiej po zaangażowaniu i wysiłkach wielu osób, zwłaszcza Księdza Prałata Stanisława Wysockiego, który poświęcił znaczną część swego życia na to, aby godnie upamiętnić ofiary tej zbrodni. (…) Gdy mówimy o testamencie, który wynika z Obławy Augustowskiej to jest on bardzo prosty: wierna i oddana służba Polsce, niepodległej, suwerennej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, o czym musimy pamiętać zwłaszcza w roku jubileuszu setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Zwracając się do uczestników obchodów zaznaczyłem, że pomnik ofiar Obławy Augustowskiej utrwali pamięć o tej zbrodni w świadomości narodowej Polaków:

Dzięki zwieńczeniu walki o pamięć jakie dokonuje się dzisiaj w Suwałkach, dzięki odsłonięciu i poświęceniu pierwszego i jedynego w Polsce pomnika Ofiar Obławy Augustowskiej będziemy mogli powiedzieć, że ten i inne znaki pamięci o Obławie utrwalą pamięć o niej oraz, że nigdy nie zniknie ona z pamięci Polaków, a będzie coraz wyraźniejsza i będzie stanowiła coraz mocniejszy fragment wspólnej, zbiorowej świadomości Polaków.

W swoim wystąpieniu podziękowałem również Księdzu Prałatowi Stanisławowi Wysockiemu oraz wszystkim tym, którzy wsparli duchowo i finansowo działania na rzecz powstania tego pomnika.

Po Mszy Świętej uczestnicy uroczystości udali się na rondo u zbiegu ulic Reja i Armii Krajowej, gdzie arcybiskup Sławoj Leszek Głódź poświęcił wykonany z brązu pomnik Ofiar Obławy Augustowskiej. Następnie wraz z ks. Stanisławem Wysockim symbolicznie wraz z harcerzami ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej odsłoniliśmy monument. Przedstawia on dłonie oplecione drutem kolczastym, wzniesione ku niebu, trzymające znak Polski Walczącej. Po odsłonięciu pomnika został odczytany Apel Pamięci, a żołnierze 14. Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oddali salwę honorową.

Pod pomnikiem zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Dariusz Gwizdała odczytał list skierowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę skierowany do organizatorów i uczestników uroczystości. Prezydent wyraził w nim uznanie dla twórców pomnika, który będzie odtąd świadectwem trudnej i chlubnej historii tych ziem oraz wierności z jaką kultywowana jest pamięć pomordowanych bohaterów.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Wioletta Gorzkowska, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinp. Daniel Kołnierowicz, Podlaski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Wendt, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, rodziny ofiar Obławy Augustowskiej, samorządowcy, kombatanci, uczniowie, harcerze, leśnicy oraz mieszkańcy Suwałk. W uroczystościach wzięły również udział poczty sztandarowe Policji, Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Wojska Polskiego, suwalskich szkół, a także leśników.

 

Relacje medialne:

https://www.tvp.info/37686798/pomnik-ofiar-oblawy-augustowskiej-odsloniety-w-suwalkach

http://niezalezna.pl/228130-w-holdzie-ofiarom-oblawy-augustowskiej-pierwszy-pomnik-zamordowanych

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/156643

W Suwałkach odsłonięto Pomnik Ofiar Obławy Augustowskiej

http://bialystok.tvp.pl/37688127/odslonieto-pomnik-w-holdzie-ofiarom-oblawy-augustowskiej

https://bialystok.tvp.pl/37686985/odsloniecie-i-poswiecenie-pomnika-ofiar-oblawy-augustowskiej

Pomnik w hołdzie ofiarom Obławy Augustowskiej odsłonięty