5 marca 2018 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w powiatowych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowanych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie.

Podczas uroczystości podkreśliłem, że pamięć o Żołnierzach Niezłomnych przebija się coraz bardziej do świadomości narodowej, a wiedza o Nich staje się powszechna, także wśród młodzieży. Przypomniałem, że data 1 marca – ustanowiona na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych – nawiązuje do wydanego przez stalinowski sąd wyroku śmierci na siedmiu członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, wykonanego 1 marca 1951 roku w warszawskim więzieniu.

Przez kilkadziesiąt lat ci żołnierze byli nazywani bandytami, a ich oddziały bandami. Dopiero ostatnie lata pozwoliły na głoszenie prawdy o tamtych czasach.

 

Podczas uroczystości młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie przedstawiła montaż słowno–muzyczny poświęcony Żołnierzom Niezłomnym. Składał się on z pieśni i wierszy patriotycznych oraz materiałów dokumentalnych Instytutu Pamięci Narodowej.

 

Relacje medialne:

http://www.zambrow.org/aktualnosci/strona.php?strona=artykuly_pokaz&id=24726

http://www.powiatzambrowski.com/home/1905-powiatowe-obchody-narodowego-dnia-pamieci-zolnierzy-wykletych-2

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/152947