Dzisiaj podczas posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych przedstawiłem informację posłom na temat sytuacji kadrowej w Policji oraz pozostałych służbach mundurowych MSWiA. Przede wszystkim skupiłem się na analizie procesu naboru kandydatów do Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa, przyczynach znacznej liczby wakatów oraz podejmowanych działaniach w celu zatrudnienia nowych funkcjonariuszy.

W ciągu ostatnich lat najniższy wskaźnik wakatów w Policji został osiągnięty w 2016 roku i wynosił on wtedy 2,3 %. W 2017 roku limit etatów w Policji został zwiększony o tysiąc i wynosi on obecnie 103 309 etatów.